Gå direkt till innehåll
Wi-Fi ombord på Tåg i Bergslagen

Pressmeddelande -

Wi-Fi ombord på Tåg i Bergslagen

Mot slutet av sommaren kommer tågresenärerna i bergslagen kunna surfa ombord på tåget. Detta står klart efter att Tåg i Bergslagen beslutat att installera Wi-Fi ombord.

- Arbetet med att installera wifi ombord inleddes för tre veckor sedan, och beräknas pågå fram till slutet av september. Under denna period kommer vi utrusta samtliga av våra tåg med Wi-Fi, säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen.

Allt eftersom installationen och vagnarna blir klara kommer de släppas ut i trafiken över Tåg i Bergslagens olika tågsträckor. De uppgraderade vagnarna kommer även att märkas upp med Wi-Fi-symboler, något som i sin tur gör det tydligare och underlättar för resenärerna.

- Tillgången till snabbt internet ombord är en av tågets stora konkurrensfördelar, och något som många av våra resenärer efterfrågat. Allt fler vill vara uppkopplade under resans gång, oavsett om det handlar om arbete, studier eller nöje, säger Martin Drakenberg, affärschef vid SJ.

Redan idag har SJ ett fullt fungerande Wi-Fi-nät ombord samtliga snabbtåg och dubbeldäckare. Utöver installationen ombord Tåg i Bergslagens tåg pågår även ett parallellt arbete inom SJ med att utrusta alla lokdrivna regional- och InterCity-tåg med Wi-Fi, ett arbete som beräknas vara klart till årsskiftet.


Fakta – Wi-Fi ombord SJs tåg

Som resenär kan du göra allt ifrån att skicka mail, till att läsa nyheter och chatta på sociala medier ombord tåget. För att möjliggöra en så pass rättvis fördelning av internet ombord har vissa begräsningar införts. Varje resenär tilldelas en surfpott på totalt 200MB per resa, detta för att inte ett fåtal storsurfande resenärer ska kunna använda all tillgänglig kapacitet ombord. När surfpotten är nådd går det fortfarande att surfa, men till en mer begränsad hastighet.

Wi-Fi-utrustningen som installeras är modern och med god prestanda. Samtidigt kan surfhastigheten för resenärerna komma att variera av olika anledningar, bland annat beroende på hur väl mobiloperatörerna byggt ut sina mobilnät längs med spåren.

Wi-Fi ombord erbjuds alltid utan extra kostnad.


För vidare information

Martin Drakenberg, Affärschef SJ, 010-7515099, Martin.Drakenberg@sj.se

SJs Presstjänst, 010-751 51 84, press@sj.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284 stationer.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84

Relaterat innehåll

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.