Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre farbarhet på spåren gör att SJ återinför restidsgarantin

Under tisdagen börjar trafikläget på järnvägsspåren sakta att stabiliseras. SJs tåg rullar nu på de flesta linjer men med fortsatta reduceringar och vissa förseningar. Det innebär att SJ beslutat att återinföra restidsgarantin för resor som startar från klockan 17.00 i dag.

Väderläget den gångna helgen har varit extremt. SMHI införde en klass 2-varning vilket innebar fara och störning för viktiga samhällsfunktioner. Detta låg till grund för SJs beslut att tillfälligt ta bort restidsgarantin samtidigt som samtliga resenärer erbjöds möjlighet att få lösa in sina biljetter till det fulla värdet, oavsett biljettyp.

Snöröjningen på järnvägsnätet fungerade inte i vissa delar av landet och Banverket tvingades stänga av trafiken i vissa områden. Banverket ålade också alla operatörer att kraftigt reducera sin trafik för att de skulle ha en möjlighet att kunna röja spåren från snö och is. Under stora delar av de sista dygnen har det varit svårt att få fram ersättningstrafik i form av bussar. Flera bussbolag bedömde situationen även på vägnätet som farlig och därför kunde inte heller bussar sättas in i någon större omfattning.

- Vi har täta kontakter med Banverket och följer deras prognoser för såväl spårens farbarhet som snöröjningsläget. Därav kan vi nu konstatera att läget har stabiliserats och därför gäller restidsgarantin från kl 17.00 i eftermiddag.

- Vi gör allt vi kan för att ta om hand alla våra kunder och vi har full förståelse för kraven på tydlig och enkel information säger Jan Forsberg vd SJ. Vi har inte i alla delar räckt till som vi hade önskat. Alla som har drabbats sen i fredags och haft särskilda besvär kan reklamera sin resa och skicka in verifikationer och annat för sina utlägg.

Restidsgarantin gäller vid tågförseningar över 60 minuter, oavsett sträcka. Resenären får då kontantersättning motsvarande 25 procent av resans värde. Vid förseningar över 120 minuter är ersättningen 50 procent av resans värde.

Vid tågförseningar på mer än 60 minuter kan resenären också få ersättning för:

  • Nödvändiga samtal
  • Skäliga merutgifter för kost och logi
  • Transport till logiplatsen vid behov

SJ erbjuder resenärer fram till söndag att återköpa eller omboka sina resor ioavsett biljettyp i de fall de önskar det.

SJs Pressavdelning:  010-751 51 84

Ämnen

Taggar


Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning. 2009 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Mikael Grinbaum

Mikael Grinbaum

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.