Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Jan Sundling ny ordförande för SJ

Regeringen har beslutat att föreslå Jan Sundling till ny ordförande för SJ. Jan Sundling är utbildad sjökapten med bred erfarenhet från transportbranschen, bland annat som VD för Green Cargo och olika chefspositioner i SAS. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande idag.

- SJ är viktigt för Sverige, för svenska företag och för alla pendlare och resenärer som är beroende av att tågen går och kommer fram i tid. Därför känns det bra att vi kan föreslå en ordförande med så bred och djup erfarenhet, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

- Ett viktigt uppdrag för en ny ordförande är att genom förbättrad pålitlighet och punktlighet i tågtrafiken stärka resenärernas och svenska folkets förtroende för SJ, säger Peter Norman.

Jan Sundling är född 1947 och utbildad sjökapten och ekonom. Jan Sundling har inom hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom transportbranschen och innehaft en rad chefsbefattningar. Bland annat har han varit vd för Green Cargo, chef för SAS i Sverige och ordförande i Transportindustriförbundet. Jan Sundling är även styrelseordförande i Infranord och Sjöfartsverket.

- Det är glädjande att få ta sig an de utmaningar som SJ står inför. Att resa med tåg är miljövänligt och ger möjlighet att ägna restiden åt arbeta eller vila. Alla har att vinna på att pålitligheten, punktligheten och servicen förbättras. Alla parter måste arbeta gemensamt för att nå högre driftsäkerhet och sluta skylla på varandra, säger Jan Sundling.

Ny styrelseordförande väljs på den extra bolagsstämman den 25 augusti. Arvodet för SJs styrelseordförande är 260 000 kronor per år.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00