Följ SJ

Jan Sundling ny ordförande för SJ

Nyhet   •   Jul 01, 2011 12:27 CEST

Regeringen har beslutat att föreslå Jan Sundling till ny ordförande för SJ. Jan Sundling är utbildad sjökapten med bred erfarenhet från transportbranschen, bland annat som VD för Green Cargo och olika chefspositioner i SAS. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande idag.

- SJ är viktigt för Sverige, för svenska företag och för alla pendlare och resenärer som är beroende av att tågen går och kommer fram i tid. Därför känns det bra att vi kan föreslå en ordförande med så bred och djup erfarenhet, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

- Ett viktigt uppdrag för en ny ordförande är att genom förbättrad pålitlighet och punktlighet i tågtrafiken stärka resenärernas och svenska folkets förtroende för SJ, säger Peter Norman.

Jan Sundling är född 1947 och utbildad sjökapten och ekonom. Jan Sundling har inom hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom transportbranschen och innehaft en rad chefsbefattningar. Bland annat har han varit vd för Green Cargo, chef för SAS i Sverige och ordförande i Transportindustriförbundet. Jan Sundling är även styrelseordförande i Infranord och Sjöfartsverket.

- Det är glädjande att få ta sig an de utmaningar som SJ står inför. Att resa med tåg är miljövänligt och ger möjlighet att ägna restiden åt arbeta eller vila. Alla har att vinna på att pålitligheten, punktligheten och servicen förbättras. Alla parter måste arbeta gemensamt för att nå högre driftsäkerhet och sluta skylla på varandra, säger Jan Sundling.

Ny styrelseordförande väljs på den extra bolagsstämman den 25 augusti. Arvodet för SJs styrelseordförande är 260 000 kronor per år.