Följ SJ

SJ - Sveriges grönaste varumärke

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2008 14:32 CEST

SJ har utsetts av svenska folket till Sveriges grönaste varumärke. Bakom utmärkelsen står varumärkesbyrån Differ som har frågat 1000 personer om vilket varumärke som de anser är Sveriges grönaste. SJ ligger i topp inom kategorin resor och är även det företag som fått högst medelvärde totalt bland Sveriges hundra största varumärken.

- Det är glädjande att SJs arbete med miljöfrågor är så välkänt bland allmänheten. Att vi hamnar högst bland varumärkena i Differs undersökning är ytterligare ett bevis på våra framgångar, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ.

SJ har de senaste åren arbetat medvetet med miljöfrågan som ett viktigt led i varumärkespositioneringen I den interna och externa kommunikationen började man med att ta fram SJs produktfördelar för att bygga bilden av ett bra företag och ett trevligt sätt att resa. De senaste åren har SJ gått vidare genom att visa att SJ och tågresande är bra för både resenärer och miljö. Varje resa är en miljöbesparing vilket även resenärerna är överens om. 43 procent uppger att de tar tåget för miljöns skull.

- Det är roligt att vi nu kan se att människor gör ett aktivt val för att själva kunna bidra till att förbättra miljön. Kunskapen om att utsläppen från en resa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar endast 3 ml bensin har nått fram, säger Marie Hagberg, miljöchef på SJ.

Priset består av en utsläppsrätt på tio ton koldioxid. Den räcker till att köra alla SJs tåg i nästan ett helt år. En enda enkel flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper till exempel ut sex koldioxid.

- Vi har länge arbetat för att bli ett grönt varumärke och nu fortsätter vi att utveckla vårt varumärke kring service och kvalitet, säger Elisabeth Lindgren.

Undersökningen Sveriges grönaste varumärke är gjord av varumärkesbyrån Differ. Undersökningen genomfördes under sommaren 2008 i Norstats webbpanel. Webbpanelen består av panelmedlemmar som rekryterats för att vara riksrepresentativa. 1000 respondenter över 18 år deltog i undersökningen.

SJs Presstjänst 010-751 51 84

Varje dag reser närmare 110 000 resenärer med SJs tåg från cirka 220 stationer mellan Storlien och Berlin. 2007 omsatte SJ 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval - de uppfyller världens tuffaste miljökrav. Frekventa resenärer samlar förmåner och poäng som medlemmar i SJ Prio.