Riws2xq7ghc9fqzfycqk

​Fortsatt stark utveckling för SJ

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2017 07:47 CEST

SJ har en fortsatt stabil lönsamhetsutveckling trots att årets andra kvartal präglades av stora trafikstörningar med förlorade intäkter och merkostnader som följd. Tack vare ökade intäkter från framför allt egentrafiken nådde SJ ett rörelseresultat på 174 MSEK (181) och en nettoomsättning som uppgick till 1 964 MSEK (2 333).

Media no image

SJ provar wifi i loktåg

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 09:45 CEST

Nu pågår tester för att förse 200 lokdragna personvagnar med wifi. Att kunna koppla upp sig under tågresan är en av de saker som uppskattas mest av resenärerna. SJs loktåg är den fordonstyp som kör på flest SJ-sträckor över hela landet.

SJs loktåg används både i regionala och långväga tåg, och även i SJs nattåg. Personvagnarna som är från 1980 talet har inte wifi, till skillnad från SJs nyare tåg. Sedan en tid har tester gjorts med två vagnar utrustade med wifi. Inom kort kommer ytterligare två vagnar att ingå i testerna. Personvagnarna kommer att gå i trafik över hela Sverige. De övervakas på distans och prestandan loggas kontinuerligt. Topprestandan blir dock troligen lägre än på motorvagnstågen, då det finns vissa tekniska begränsningar i de lokdragna personvagnarna.

Om testerna visar bra resultat och prestandan kommer upp i en sådan nivå att man kan använda uppkopplingen för att arbeta under sin tågresa, kommer SJ under tidig höst att fatta beslut om installation i cirka 200 personvagnar.

Resenärerna kan delta i testerna genom att koppla upp sig enligt de instruktioner som finns i de aktuella vagnarna. Prestandan på deras uppkoppling loggas då och de kan även maila in sina synpunkter. SJ kommer även att göra egna belastningstest.

-Vi lyssnar alltid på våra kunder och eftersom wifi är en av de mest efterfrågade tjänsterna är det naturligt att vi gör de här testerna med ambitionen att vi ska kunna hålla en nivå som resenärerna har rätt att förvänta sig, säger Jan Kyrk, Affärschef på SJ.

Vanliga sträckor där lokdragna personvagnar går idag är Mälardalen inkl. linjerna från Stockholm mot Uppsala, Dalarna, Jämtland och Norrland.

Testerna har nyligen inletts och alla testvagnar har ännu inte kommit ut i trafik vilket innebär att det är för tidigt att uttala sig om resultaten.

Kontakt

Press@sj.se

010-751 51 84

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

Nu pågår tester för att förse 200 lokdragna personvagnar med wifi. Att kunna koppla upp sig under tågresan är en av de saker som uppskattas mest av resenärerna. SJs loktåg är den fordonstyp som kör på flest SJ-sträckor över hela landet.

Läs vidare »
Bahlss6aw2zc0e5ubdej

SJ först i världen med chippbiljett

Nyheter   •   Maj 18, 2017 11:12 CEST

Som första resebolag i världen kommer SJ låta resenärer att använda chippimplantat för biljettvisering. Chippbiljetten sker på prov tillsammans med kunder som är SJ Prio-medlemmar och projektet utvärderas löpande.

Zueqd32yr1pge8wzlegv

SJ sänker biljettpriset Umeå – Luleå

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 11:00 CEST

Nu blir det ännu mer prisvärt att resa med SJs tåg mellan Umeå och Luleå. Detta då SJ med start idag, sänker priset på ett antal biljetter med närmare 40 procent.

Wyajvp5kua48707fruzn

Det är viktigast för svensken på semestern

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 09:30 CEST

SJ har i samarbete med Mind Research gjort nedslag på några större orter och frågat sina resenärer vilken Sveriges bästa sommarstad är, vad man helst äter på semestern och vad man aldrig reser utan. Resultatet visar att den egna staden är Sveriges bästa, att träning och lektyr är totalt oväsentligt, att ungdomar inte förflyttar sig en meter utan hörlurar och att kulturtanten fortfarande lever.

Media no image

​Trafikverket tar fram handlingsplan efter möte med SJ

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:11 CEST

Det omfattande elfelet i Stockholm som uppstod efter en arbetsplatsolycka dagen före midsommarafton fick enorma konsekvenser för tågtrafiken. Runt 36 000 resenärer på 120 SJ-tåg drabbades. Vid ett extrainkallat möte i dag diskuterade SJ och Trafikverket en rad åtgärder som handlar om att Trafikverket ska ta ett större ansvar vid liknande händelser.

- Det är inte rimligt att låta järnvägssystemet vara så här känsligt vid en av årets största resdagar. Vi på SJ tar ansvar för våra kunder och kräver nu att Trafikverket tar sin del av ansvaret. Störningen var så omfattande för våra resenärer att vi fick betala ut ersättningar på ungefär 20 miljoner kronor, vilket är ett mått på kostnaden för våra resenärer i form av inställda och omplanerade resor, säger Crister Fritzson, vd SJ.

Många resenärer har krävt svar på vad järnvägens aktörer gör för att undvika en så omfattande störning i framtiden. Branschen samarbetar kring många områden, och på fredagens möte framförde SJ en rad förslag på åtgärder till Trafikverket. Tre av dessa är:

 • Jobbstopp inför storhelger

Trafikverket bör införa stopp för jobb på järnvägen som kan innebära störningar inför stora resdagar. Detta tillämpas redan inom exempelvis IT-branschen. Vi bidrar gärna med vår kunskap om vilka dagar som är extra känsliga.

 • Minutsnabba tillstånd vid omledning

När våra tåg tvingas köra andra vägar måste tillståndet komma snabbare från Trafikverket. I dag tar administrationen timmar för varje tåg, något som förr tog minuter. Det är inte rimligt att våra resenärer får vänta extra länge på en sådan hantering.

 • Trovärdiga prognoser

Resenärerna måste få äga sin egen tid och kunna välja att göra något annat under väntan eller att helt enkelt skjuta upp resan till en annan dag. Det är inte acceptabelt att tiderna skjuts fram med tio eller tjugo minuter i taget tills förseningen är timslång.

- Vi har haft ett konstruktivt samtal och ser att det finns goda möjligheter till ett branschgemensamt arbete för att vi ska komma tillrätta med de här problemen. Ett första steg är nu att Trafikverket arbetar fram en åtgärdsplan, och där kommer vi att bistå med vår kunskap och framför allt resenärsperspektivet, säger Crister Fritzson. 

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

Det omfattande elfelet i Stockholm som uppstod efter en arbetsplatsolycka dagen före midsommarafton fick enorma konsekvenser för tågtrafiken. Runt 36 000 resenärer på 120 SJ-tåg drabbades. Vid ett extrainkallat möte i dag diskuterade SJ och Trafikverket en rad åtgärder som handlar om att Trafikverket ska ta ett större ansvar vid liknande händelser.

Läs vidare »
Env36jv49vsq1h4gtoog

SJ startar sommartåg till Strömstad, Varberg och Duved

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 11:59 CEST

I morgon fredag börjar nattågen mellan Stockholm och Duved att rulla varje natt. På söndag kommer det direkta snabbtåget mellan Stockholm och Strömstad, och samma dag förlängs alla snabbtåg på linjen Göteborg – Malmö till Köpenhamn och stannar även i Varberg.

Media no image

SJ och Hässleholms kommun samarbetar kring tågutbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 10:00 CEST

SJ och Yrkeshögskolan Syd kommer tillsammans med andra aktörer i branschen att ansöka om en utbildning inom tågunderhåll. Detta för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i ett område som stadigt växer.

– Skåne är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner och Hässleholm är en viktig järnvägsknut genom sitt strategiska läge. Om utbildningen beviljas kommer det här samarbetet innebära ett stärkt utbildningserbjudande för Yrkeshögskolan Syd vilket också kan gynna nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan Hässleholm, SJ och övriga aktörer skapa och utveckla utbildningar inom järnvägssektorn som är till gagn för kommunen, regionen och invånarna, säger Madeleine Leth, samordnare i Skåne Nordost.

– Vi har kunskap av att planera och genomföra tågtrafik genom hela kedjan, allt från utbildning av lokförare och depåpersonal, effektiv verkstadsdrift och tågunderhåll samt erfarenhet av att köra tåg i hela Sverige. Därför har vi goda förutsättningar att leverera säker kvalitet, hög punktlighet och service till resenärerna. Genom det här samarbetet kan vi tillföra resurser och kunskap som kommer till gagn för alla resenärer, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik, på SJ.

De stora tågsystemen i södra Sverige skulle gynnas av att utbildning och praktik placeras inom regionen. Inte minst kan den nya tågdepån i Hässleholm och de kompetenser som kommer att behövas där gynnas av samarbetet.

Om utbildningen beviljas kommer den att arrangeras av Yrkeshögskolan Syd i samarbete med SJ och andra aktörer där SJ bland annat kommer att erbjuda praktikplatser för studenter, medverka i ledningsgruppen och allmänt bistå med kompetens och erfarenhet.

Nästa steg mot den nya yrkesutbildningen i Hässleholm blir att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta vidare med projektet.

För mer information:

Dan Olofsson, Affärschef upphandlad trafik SJ, 010-751 56 43
Madeleine Leth, Yrkeshögskolesamordnare Skåne Nordost, 0732-49 09 12
Tony Helm, Utvecklingsledare Hässleholms kommun, 0709-81 80 54

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

SJ och Yrkeshögskolan Syd kommer tillsammans med andra aktörer i branschen att ansöka om en utbildning inom tågunderhåll. Detta för att stärka den regionala kompetensförsörjningen i ett område som stadigt växer.

Läs vidare »
Media no image

Arriva fortsätter köra Pågatågstrafiken

Nyheter   •   Jun 22, 2017 13:21 CEST

I dag meddelade Skånetrafiken att Arriva även fortsättningsvis får uppdraget att köra Pågatågstrafiken i Skåne. Den nya avtalsperioden gäller från december 2018 och åtta år framåt.

Upphandlad trafik blir allt viktigare för SJ och är en del av företagets långsiktiga strategi, och SJ har därför deltagit i upphandlingen och lämnat anbud på Pågatågstrafiken.

- Dagens besked visar att tågtrafiken är en intressant framtidsbransch för flera aktörer, och att Skåne är en intressant region att verka i. Vi har fortfarande planer på att stärka vår närvaro i regionen, och SJ kommer helt klart att vara en operatör att räkna med i kommande upphandlingar, exempelvis när det gäller Öresundstågstrafiken, säger Caroline Åstrand, produktdirektör SJ AB. 

​I dag meddelade Skånetrafiken att Arriva även fortsättningsvis får uppdraget att köra Pågatågstrafiken i Skåne. Den nya avtalsperioden gäller från december 2018 och åtta år framåt.

Läs vidare »
Media no image

Tåget bäst på att möta stark trafikuppgång

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 09:01 CEST

Under 2017 kan en miljon fler resor än tidigare göras med SJ, om den starka resandeökningen fortsätter. Mälardalen har den starkaste resandeökningen och det är främst arbetspendling som ökar. En ny analys, som presenteras idag, visar tågets unika förmåga att hantera ett kraftigt ökat resande och varför det regionala resandet ökar allra mest.

Mälardalen är den region där det sker flest resor med SJ och som även har den starkaste resandeökningen. Under de första tre månaderna gjordes mer än 200 000 helt nya resor i Mälardalen med SJ. En ökad arbetspendling är den främsta orsaken till ökningen. Att restiden kan användas till arbete och att tåget är det snabbaste sättet att ta sig fram lockar nya resenärer till tåget.

En dubbelspårig järnväg har samma kapacitet som en 15-filig bilväg. Tåget har därför en unik förmåga att hantera ett kraftigt ökat resande in mot våra städer. Ett tåg kan leverera 1 000 personer till en perrong var tredje minut. Samma resandeökning med bil eller buss skulle snabbt korka igen vägarna.

Samtliga SJs längre linjer ökar, men i olika omfattning. På sträckan Karlstad - Stockholm genomfördes 9 000 helt nya resor under våren. Även linjerna till och från Köpenhamn ökade starkt efter att gränskontrollerna över Öresundsbron tagits bort och att tågen åter stannar vid Kastrup.

SJs trafik på Göteborg, Östergötland, Dalarna och Norrland ökar också. Fortsätter den totala ökningen i samma omfattning som under våren kan det göras hela 26 miljoner unika resor med SJs tåg under 2017. I fjol, 2016, gjordes 25 miljoner resor med SJ.

Hela reserapporten finns att ladda ner på vårt nyhetsrum.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

Under 2017 kan en miljon fler resor än tidigare göras med SJ, om den starka resandeökningen fortsätter. Mälardalen har den starkaste resandeökningen och det är främst arbetspendling som ökar. En ny analys, som presenteras idag, visar tågets unika förmåga att hantera ett kraftigt ökat resande och varför det regionala resandet ökar allra mest.

Läs vidare »

Kommande evenemang 5 evenemang

25 Okt 08:00

Kvartalsrapport, Kvartal 3 2017

2017-10-25, 08:00 - 08:05 CEST

07 Feb 08:00

Kvartalsrapport och helårsrapport

2018-02-07, 08:00 - 10:00 CET

24 Apr 10:00

Kvartalsrapport, Kvartal 1 2018

2018-04-24, 10:00 - 11:00 CEST

19 Jul 08:00

Kvartalsrapport, Kvartal 2 2018

2018-07-19, 08:00 - 08:05 CEST

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • press@sj.se
 • 010-751 51 84
För pressbilder, välj taggning "presstalesperson" under Bilder & Videor

 • Presskontakt
 • diarjwiebrkkt@sysjwi.ssciye
 • 010-751 60 00

 • Presskontakt
 • 0771-75 75 75

 • Presskontakt
 • 0771-31 15 00

 • Presskontakt
 • 08-410 626 00

Om SJ AB

130 000 reser med SJ varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.