Följ SJ

Elisabeth Lindgren slutar på SJ

Nyhet   •   Apr 30, 2013 17:08 CEST

Marknads-, kommunikations- och försäljningsdirektör Elisabeth Lindgren lämnar SJ efter sex år.

– Jag känner glädje och stolthet när jag blickar tillbaka. Mitt uppdrag, såväl internt som externt, var att bygga upp en väl fungerande kommunikationsenhet och utveckla kanaler för information, kommunikation och dialog. Det sista året har jag också ansvarat för att leda och driva försäljnings- och marknadsarbetet i SJ. Att vara i affären är utvecklande.

– Vi har vänt mediebilden och byggt upp en professionell kommunikationsavdelning. Vi har bland annat fått Branschens pris för Bästa kommunikation där nya och mer traditionella kanaler samverkar. SJs arbete och dialog på sociala medier är respekterat och vi anses som något av en föregångare. Även våra tidningar Kupé och SJ Nytt har fått många utmärkelser. Dessutom har vi flera år i rad utsetts till ett av Sveriges bästa gröna varumärken, säger Elisabeth Lindgren.

Vad är du mest nöjd med att ha bidragit till?

– Att ha byggt upp en hållbar strategi och infrastruktur kring hela kommunikationsområdet – där våra kanaler samspelar och det finns en väl fungerande organisation för dessa frågor på alla nivåer. Vi har idag också ett helt annat samarbete inom hela branschen.

Kommunikationen på SJ har fått en helt annan plats på agendan. Det finns en förståelse inom företaget för vikten av kommunikation i allt som görs.

Det senaste året har Elisabeth Lindgren även haft ansvaret för försäljning och marknadskommunikation.

­– Tillsammans har vi tagit de första stegen för att samverka med gemensamma mål, vilket bidrar till största möjliga affärsnytta. Det är något jag hoppas kommer fortsätta att utvecklas framöver. Jag är övertygad om att det är en viktig framgångsfaktor för ett företag på en kommersiell marknad.

Varför lämnar du SJ?

– Nu blir det en ny organisation här på SJ och andra får ta över stafettpinnen. Jag lämnar över till mina två efterträdare och önskar dem lycka till, säger Elisabeth.

Vad tänker du göra nu?

– Med erfarenhet både från både stabs- och operativa chefsroller i flera branscher som bank och finans, bemanning, utbildning och nu sex år inom resebranschen är jag intresserad av företag som står inför stora utmaningar och som har en tydlig förändringsagenda. Jag har några styrelseuppdrag och har fått en del förfrågningar som jag nu tar ställning till. Men först får det bli en härlig, ledig sommar i skärgården tillsammans med familjen. Det har vi inte haft på många, många år.

För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 56 54