Gå direkt till innehåll
Tåg i Bergslagen anpassar trafiken till lägre resande från 2:a april

Pressmeddelande -

Tåg i Bergslagen anpassar trafiken till lägre resande från 2:a april

Resandet inom Tåg i Bergslagen har minskat kraftigt till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att begränsa smittspridningen.

Att allt fler arbetar hemifrån, sjukskrivningarna ökar, gymnasier samt högskolor stängs och större evenemang ställs in påverkar efterfrågan, liksom myndigheternas rekommendationer att undvika icke nödvändiga resor inom Sverige. På samma sätt som övriga transportnäringen tvingas vi därför att vidta åtgärder för tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen.

Vi kommer att behöva ställa in ytterligare avgångar utöver den tidigare anpassningen av trafiken i början av mars. Trafiken kommer att anpassas till det faktiska resandet och med sådan kapacitet för att man som resenär ska kunna hålla distans till sina medpassagerare.

Avgångarna kommer att glesas ut och vår ambition har varit att bibehålla tågen som går i de mest attraktiva pendlingslägena för att säkra de tåg där resandebehovet är som högst.

- Detta känns oerhört tungt då vi under de senaste åren, och då främst 2019, sett en kraftig ökning av resande inom Tåg i Bergslagen och övriga landet. I nuläget går flertalet tåg mer eller mindre tomma. I långa loppet är det inte hållbart. Vi agerar nu snabbt för att anpassa trafiken till situationen. Vi gör dock anpassningar för att kunna återgå till normalläge när fler kan och vill återvända till tågen, säger Martin Drakenberg, Affärschef SJ

Vi är medvetna om att detta kommer att påverka de som dagligen pendlar med Tåg i Bergslagen men vi hoppas på förståelse för den uppkomna situationen.

Vi ber resenärer hålla sig uppdaterade på trafikinformationen på sj.se, SJ-app eller Trafikverkets webplats. Vi publicerar även listan på reducerade tåg på tagibergslagen.se.

- När situationen i samhället blir mer normal ser vi fram emot att gå upp i full trafik igen. Tåget är trots allt fortfarande det mest klimatsmarta sättet att resa, säger Hugo Oljemark, VD Tåg i Bergslagen.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för Sverige framåt

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.