Följ SJ

SJs trafikförändringar med anledning av Banverkets beslut

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 16:40 CET

SMHI har utfärdat en klass-2 varning med stora snömängder som kommer att falla över Mellansverige i helgen. Alla trafikslag – bil, buss, båt, flyg och tåg – riskerar att drabbas hårt. Banverket har begärt att samtliga tågoperatörer vidtar åtgärder för att minimera störningar i tågtrafiken.

Banverket har beslutat att tågoperatörerna inför stundande snöoväder i helgen måste minska antalet avgångar för att deras underhållspersonal lättare ska kunna röja snö och is från spår och växlar. Indragningarna uppges i nuläget främst drabba lokala pendeltåg i Göteborgstrakten, Östergötland och vissa pendeltåg i Mälardalen. Med anledning av den extrema vädersituationen har SJ beslutat att resenärer som väljer att avboka förbokade resor kommer att få biljetterna fullt återbetalda oavsett biljettyp.

SJ beklagar de besvär som väder- och tågtrafiksituationen kan komma innebära för resenärerna.

– Vi gör allt vi kan för att underlätta så mycket som möjligt för våra kunder i den situation som nu råder. Förbokade resenärer på avgångar som eventuellt ställs in får sms eller blir uppringda i möjligaste mån. Vädret riskerar att försämras ytterligare under helgen och därför vädjar vi till alla våra resenärer att följa den aktuella trafiksituationen på SJs webbsida. Resenärerna får även räkna med att vi kan komma att byta ut vissa tågtyper mot andra tåg eller sätta in färre antal vagnar för att klara trafiken, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ.

Om väderläget inte förbättras under helgen förvarnar Banverket om att det finns det risk för ytterligare tågindragningar i slutet av helgen eller i början av nästa vecka. Det här gör SJ:

  • Ökad bemanning på både trafikledning och tågstationer.
  • Extra lokförarjourer och stationsvärdar kallas in på flera stationer runt om i landet.
  • Resebutiker och kundtjänst förlänger öppettiderna.
  • Vädjan till samtliga resenärer att planera sina resor med större marginal än vanligt.
  • Erbjuder full återbetalning av samtliga biljettyper om resenärerna väljer att avboka sin resa. Restidsgarantin gäller tills vidare inte  rådande extrema vädersituation.

För senaste information och uppgifter om avgångar, se: www.sj.se

Pressfrågor hänvisas till SJs pressjour: 010-751 51 84

Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning. 2009 omsatte SJ 9 miljarder kronor.