Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJs styrelse drar tillbaka tidigare lagt utdelningsförslag för 2019

Givet den stora osäkerhet som finns kring vilka effekter Coronaviruset och åtgärder för att bromsa smittspridningen kan få på SJs verksamhet så har styrelsen i SJ AB beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag om utdelning till årsstämman 2020 om 186 MSEK eller 46,40 kronor per aktie. Styrelsen föreslår nu istället att SJ AB för räkenskapsåret 2019 inte ska lämna någon utdelning.

Till följd av coronaviruset (Covid-19) och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning, har resandet med SJ minskat kraftigt de senaste veckorna. Minskningen i resandet kommer att innebära en negativ påverkan på såväl första kvartalets resultat som helåret 2020.

SJs styrelse och ledning följer utvecklingen mycket noga och planerar för olika scenarios. Genomförande av dessa planer beslutas och genomförs successivt beroende på utvecklingen och med ett långsiktigt fokus. SJs beredskapsgrupp följer spridningen av Coronaviruset noggrant och hörsammar rekommendationer från myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten.

Med den mycket stora osäkerheten avseende SJs framtida finansiella position och likviditet som bakgrund, bedömer SJs styrelse och ledning det vara svårt att föreslå årsstämman att besluta om tidigare föreslagen utdelning, säger SJs styrelseordförande Siv Svensson.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00