Följ SJ

SJs resultat påverkas av minskat resande

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2020 09:50 CEST

Efter en stark inledning av kvartalet rasade SJs försäljning under kvartalets två sista veckor så pass mycket att det påverkar hela kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -72 MSEK (130).

Fram till mitten av mars hade SJ några av koncernens starkaste veckor någonsin. Resandet med SJ ökade under januari och februari med nio procent jämfört med samma period föregående år, som även det var mycket starkt. Efter att åtgärder för att bromsa spridningen av det nya Coronaviruset på allvar sattes in, rasade efterfrågan på tågresor på ett sätt vi aldrig tidigare sett. Sammantaget blev resandeutvecklingen under första kvartalet -4 procent.

- På extremt kort tid har vi tappat merparten av våra biljettintäkter. Sedan mitten av mars har SJs ledning och styrelse haft fullt fokus på den snabba händelseutvecklingen och utifrån ett antal möjliga scenarios tagit fram handlingsplaner och fattat beslut om åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge, säger SJs vd Madeleine Raukas.

SJs styrelse har också beslutat att föreslå att utdelning till ägaren slopas för 2019.

- Tåget är framtidens sätt att resa och SJ har en viktig roll. Därför är det viktigt för oss att vara redo så snart samhället börjar återgå till det normala och resandet tar fart igen. Vi behåller våra medarbetare och låter verksamhetskritiska projekt och investeringar löpa på. Än så länge är vi fast beslutna att genomföra de investeringar i moderna tåg som vi lovat våra resenärer och kunder, säger Madeleine Raukas.

Punktligheten för kvartalet förbättrades jämfört med motsvarande period förra året, då långdistanstågen hade en punktlighet på 89% (81%) och medeldistanstågens punktlighet var 95% (92%). Även NKI, Nöjd Kundindex stärktes och ökade till 75 (72).

Utfall första kvartalet 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 914 MSEK (2 038)
  • Rörelseresultatet uppgick till -72 MSEK (130)
  • Kvartalets resultat uppgick till 101 MSEK (105)

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg