Gå direkt till innehåll
SJs resenärer återvänder i snabb takt

Pressmeddelande -

SJs resenärer återvänder i snabb takt

I samband med att pandemirestriktionerna hävdes i februari ökade tågresandet kraftigt då resenärerna återvände till SJ. Fritidsresandet har återhämtat sig snabbare än förväntat.

- Det är tydligt att det finns en stor efterfrågan på bekväma och klimatsmarta resor. SJs återhämtning efter pandemin går snabbare än vad vi vågat hoppas på och det är roligt att notera att det är studenter, ungdomar och pensionärer som stått för den snabbaste ökningen, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Sammantaget har resultatet för årets första kvartal förbättrats kraftigt jämfört med motsvarande period året innan. Kvartalet inleddes dock med höga sjukskrivningstal bland SJs medarbetare liksom i övriga samhället, och en låg efterfrågan på tågresor till följd av rådande restriktioner. Dessutom har järnvägsinfrastrukturens eftersläpande underhåll blivit väldigt kännbar under kvartalet, med stora brister och flera akuta banarbeten där Trafikverket haft svårt att klara av att planera och kommunicera på ett godtagbart sätt. Det går ut över SJs kunder och medför extra kostnader för SJ, exempelvis i form av ökat behov av ersättningstrafik.

SJ har under kvartalet tagit hem underhållsansvaret för dubbeldäckare (X40) och snabbtågen SJ 3000 (X55) för att kunna accelerera innovation och utveckling inom underhållsområdet. Det innebär att cirka 100 medarbetare inom verksamheten nu är direkt anställda av SJ.

Det krig som pågår i Sveriges omedelbara närhet påverkar även SJ, som erbjuder hjälp till människor på flykt.

- Jag är så stolt över att SJ kan hjälpa de människor som drabbas direkt och tvingas fly från sitt hemland. Vi har snabbt etablerat rutiner och förstärkt organisationen. Bland annat har vi medarbetare med relevanta språkkunskaper som normalt jobbar med andra saker inom SJ placerade tillsammans med våra kundvärdar på de stationer som människor på flykt söker sig till. Viljan att hjälpa till i en svår situation är stor, säger Monica Lingegård.

Utfall första kvartalet 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 022 MSEK (1 301)
  • Rörelseresultatet uppgick till -129 MSEK (-652)
  • Kvartalets resultat uppgick till -101 MSEK (-512)

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.