Gå direkt till innehåll
SJs nyheter i tågtidtabellen för 2019

Pressmeddelande -

SJs nyheter i tågtidtabellen för 2019

På söndag 9 december börjar den nya tågtidtabellen att gälla och de positiva nyheterna är många för den som reser med SJ. 
– Fler och fler upptäcker fördelarna med tåget och väljer att resa klimatsmart. Därför utökar vi tågtrafiken för att bättre kunna möta efterfrågan, säger Tobbe Lundell, tillförordnad presschef på SJ.

Kortare restid Örebro – Stockholm
För resenärer från Örebro önskas kortare restid till Stockholm. I nästa års tidtabell blir det verklighet. SJ byter ut ett loktåg mot en dubbeldäckare, vilket innebär en tidsvinst på 19 minuter på avgången från Örebro kl. 05.55 som anländer till Stockholm kl. 07.47. I andra riktningen har ett loktåg bytts ut mot en dubbeldäckare på avgången från Stockholm kl. 20.13. Tåget anländer till Örebro kl. 22.15, vilket ger en tidsvinst på 10 minuter.

Nya helgavgångar Stockholm – Göteborg
Den populära sträckan Stockholm – Göteborg får i nästa års tidtabell fler avgångar på fredagar och söndagar. Två avgångar från Stockholm och fyra från Göteborg. Det blir en ny avgång från Stockholm till Göteborg kl. 12.12, och två nya avgångar från Göteborg till Stockholm kl. 11.54 och kl. 12.54.

Fler tåg mellan Stockholm och Köpenhamn
SJ utökar trafiken till totalt sju snabbtåg per dag i vardera riktningen. Bakgrunden till de nya avgångarna är den ständigt ökande efterfrågan, inte minst från resenärer som vill resa direkt från Östergötland, Småland och Skåne till flyget. Greater Copenhagen är dessutom en region som expanderar kraftigt, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på såväl affärs- som fritidsresor, stadskärna-till-stadskärna.

InterCity-tåg till Åre, hela året
Resandet med dagtågen mellan Stockholm och Jämtland har ökat mer än andra sträckor inom SJs linjenät. Därför utökas trafiken i nästa års tidtabell. Ett dagtåg med InterCity mellan Stockholm och Åre innebär ny trafik Östersund-Åre under perioden maj-juni och september-november. Dagtåget kommer att gå året runt och vända i Åre istället för som tidigare, i Östersund.

Längre tåg och fler avgångar på sträckan Uppsala – Stockholm
För pendlarna på sträckan Uppsala-Stockholm väntar ett förändrat trafikupplägg. I praktiken innebär det att SJ sätter in längre tåg i rusningstrafik samt utökar antalet avgångar från 37 till 40 från Uppsala till Stockholm och från 35 till 39 från Stockholm till Uppsala. Det blir också en extra avgång måndag – torsdag kl. 16.17 från Stockholm till Uppsala. På ett år har således antalet avgångar ökat från 29 per riktning till 40 respektive 39 avgångar, samtidigt som tågen också fått fler platser. Utökningen av antalet avgångar, införandet av 13 nya nonstop-tåg och Movingo även på denna linje har under det senaste året ökat resandet med över 20 procent.

Lägre priser och fler avgångar mellan Stockholm – Sundsvall och Gävle – Ljusdal
Trafiken på SJs tredje största snabbtågslinje Stockholm-Sundsvall utökas med 50 procent på vardagarna (8 avgångar blir 12), 40 procent på lördagarna (5 avgångar blir 7) och 80 procent på söndagarna (6 avgångar blir 11). Det tack vare ett samverkansavtal mellan SJ och X-trafik. Dessutom sänks priset på det så kallade SJ-tillägget som behövs för att resa med X-trafiks periodkort, från 520 kronor till 200 kronor, för resor inom region Gävleborg och gäller på alla SJs tåg. SJ kommer att erbjuda resor mellan Gävle och Sundsvall för 95 kronor.

För den som behöver vara i Sundsvall tidigt finns ett snabbtåg som avgår redan kl. 03:36 från Stockholm och är i Sundsvall kl. 07:39. Dessutom kan resenärerna nyttja avgången för lokala resor, med ankomst till Arlanda kl. 03.56 och till Uppsala kl. 04.14.

Genom att förbättra kommunikationerna i nord-sydlig riktning kan Gävleborg bli en integrerad arbetsmarknad med Sundsvall, Uppsala, Arlanda och Stockholm.

Även antalet SJ-avgångar mellan Gävle och Ljusdal ökar från 3 till 6 avgångar per riktning och sprids ut bättre över dygnet. Samtidigt får resenärer från Ljusdal, Järvsö, Bollnäs och Ockelbo två helt nya direktförbindelser mot Uppsala, Arlanda och Stockholm.

Fler avgångar på linjen Norrköping-Nyköping-Stockholm
I nya tidtabellen utökas antalet avgångar från såväl Norrköping som Stockholm. Den tillkommande avgången är en ny sista förbindelse måndag till fredag från Norrköping kl. 21.30 som anländer till Stockholm kl. 23.30, samt en ny avgång från Stockholm kl. 08.36 som är framme i Norrköping kl. 10.26. På fredagar och lördagar har sista avgången från Stockholm till Norrköping flyttats fram från 21.32 till kl. 23.39 för att kunna erbjuda en möjlighet att exempelvis gå på teater.

Nattåg från Göteborg till Jämtland och Norrbotten, året runt
Från december införs ett helt nytt trafikupplägg som innebär att nattågen kommer att gå från både Stockholm och Göteborg till både Jämtland och Norrbotten, varje natt, året om. Det blir möjligt eftersom tågen växlas om i Sundsvall. En del av tåget går till Östersund, medan den andra delen fortsätter upp till Norrbotten. En genväg genom Bergslagen innebär även en vinstlott för Örebro som också får tillgång till nattågen. En fördel med detta är att tågen kan gå till Göteborg även under sommaren, trots avstängningen av Getingmidjan.

Region Express – efterlängtad nyhet i Mälardalen
I september 2019 börjar Mälardalstrafiks nya dubbeldäckartåg trafikera Svealandsbanan. Avgången kallas Region Express och innebär att det endast stannar på ett fåtal stationer. Det avgår från Örebro och stannar på mellanliggande stationer fram till Eskilstuna och blir där ett så kallat nonstop-tåg till Stockholm varje vardagsmorgon. Eftersom det inte kommer att göra uppehåll på mellanliggande stationer mellan Eskilstuna och Stockholm krymper restiden från cirka 60 till 45 minuter.

Tidsvinst på 20 minuter med nya Mälartåget Hallsberg-Stockholm
Från 2 september 2019 kommer tåg 122 som avgår från Hallsberg 07.13 köras med Mälartrafiks nya Mälartåg, vilket kommer ge en restidsförkortning på 20 minuter. Även tåg 139, med ny avgångstid 15.28, från Stockholm kommer göra en tidsvinst på 18 minuter från och med månadsskiftet november/december och få en betydligt attraktivare avgångstid för pendlarna. På fredagar och lördagar har sista avgången från Stockholm till Hallsberg senarelagts från 22.01 till 23.33.

Ny avgång mellan Karlstad och Stockholm
SJ utökar trafiken med en ny avgång från Karlstad kl. 07.36 måndag – fredag och från Stockholm kl. 11.41. Fyra avgångar i vardera riktningen är snabbtåg X 2000 eller SJ 3000, medan fyra avgångar i vardera riktningen utgörs av kapacitetsstarka loktåg.

För mer information kontakta:
SJs presstjänst, 010-751 51 84, press@sj.se

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284 stationer.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

Relaterat innehåll

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.