Gå direkt till innehåll
SJ tar initiativ för en modern och effektiv järnväg

Pressmeddelande -

SJ tar initiativ för en modern och effektiv järnväg

Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor håller i sig. Järnvägen är ryggraden i den svenska transportförsörjningen och SJ har under årets andra kvartal presenterat ett nytt initiativ, ”Omtag svensk järnväg”, som ska leda till ett bredare och djupare förbättringsarbete i hela järnvägsbranschen.

Resandet med tåg ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året.

Det finns utmaningar i dagens järnvägssystem. SJ har därför under årets andra kvartal lanserat initiativet ”Omtag svensk järnväg”. Det ska långsiktigt förbättra förutsättningarna för person- och godstransporter på järnväg. Arbetet ska öka kunskapen och insikterna och dessutom presentera konstruktiva förslag till hur bättre effekt kan uppnås utan ytterligare resurstilldelning. Det är många parter som måste delta i arbetet, och SJ kommer att vara en aktiv och viktig part. Med det här arbetssättet kommer vi kunna leverera ännu bättre tågtrafik till våra kunder.

Med det fortsatt höga intresset för tågresor följer ett behov av fler medarbetare till SJ.

- SJ kommer att behöva växa med minst tusen nya medarbetare under de närmaste åren. Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och därför har vi genomfört omfattande förbättringar vad gäller schemaläggning och möjligheter för medarbetarna att påverka sin arbetstidsförläggning. SJs lokförarskola håller väldigt hög kvalitet och vi har nu beslutat att fortsätta att driva den så länge behovet av fler lokförare kvarstår, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Utfall andra kvartalet 2023:

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 651 MSEK (2 769). Nettoomsättningen har minskat till följd av förändringar i åtaganden inom upphandlad trafik.
 • Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (582). Andra kvartalet 2022 påverkades positivt med sammantaget 265 MSEK till följd av förändring av avsättningar samt statligt bidrag som syftade till att milda effekterna av coronapandemin.

  Ämnen

  Kategorier


  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

  Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

  Kontakter

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  Presskontakt 010-751 51 84
  SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

  SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

  Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
  Peter Kraméus

  Peter Kraméus

  Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
  Marcus Fleetwood

  Marcus Fleetwood

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Lina Edström

  Lina Edström

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Trafikverkets pressjour

  Trafikverkets pressjour

  Presskontakt 0771-31 15 00
  Jernhusens huvudkontor växel

  Jernhusens huvudkontor växel

  Presskontakt 08-410 626 00

  SJ för människor närmare varandra, varje dag

  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
  Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.