Följ SJ

SJ: Tågen stannar, och kommer att stanna, i Hudiksvall

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 08:15 CET

Uppgifter förekommer i media att SJ planerar för att tågen inte ska stanna Hudiksvall. SJ har inga sådana planer. Hudiksvall kommer fortsatt att vara en viktig och prioriterad station.

Trafikverket har föreslagit ett nytt dubbelspår utanför centrala Hudiksvall, vilket SJ stöder. Dessutom anser SJ att det är viktigt att behålla det nuvarande spåret inne i centrum. När de nya spåren står klara, vilket kan komma att ta många år, ger det större flexibilitet för att planera trafiken.

SJ gör idag inga planer på hur trafiken kan se ut längre bort än tio år, men en självklar utgångpunkt är att trafiken till och från Hudiksvall ska vara betydligt bättre och mer omfattande när det nya spåret är klart.

Linjen Stockholm – Sundsvall/Umeå är en av de linjer som har ökat allra mest de senaste åren. Dessutom har vi en offensiv ambition att ytterligare öka trafiken, vilket vi gärna gör i samverkan med Region Gävleborg och Region Västernorrland.

När de nya spåret är klart är vår ambition att köra betydligt fler avgångar och tätare trafik än idag. En kraftig trafikökning ger möjlighet att köra tåg som inte stannar vid varje station. Den sortens trafik finns redan idag på västra stambanan. Till exempel kör SJ 13 dagliga tåg från Stockholm till Göteborg, varav tre är nonstop-tåg som inte gör något uppehåll på linjen. Ungefär samma relation mellan snabbtåg och nonstop-tåg finns på linjen Stockholm – Malmö.

För mer information

Jan Kyrk, Affärschef SJ

Mob 073- 03 222 80

SJ Press

Tel 010-751 51 84

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.