Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJ ökar punktligheten och förbättrar resultatet första halvåret

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall vara punktliga. Under juni månad låg punktligheten för fjärrtåg på 94 procent och för regionaltåg på 92 procent. Ackumulerat för halvårsperioden var snittpunktligheten för fjärrtåg 93 procent och för regionaltåg 91. SJs långsiktiga punktlighetsmål ligger på 95 procent för både fjärr- och regionaltåg.

– Vi har gjort stora investeringar i tågflottan, förbättrat och bättre planerat vårt underhåll samt infört en robustare tidtabell. Det tillsammans med ett effektivare utnyttjande av tågen leder till allt punktligare tåg, säger SJs VD Jan Olson.

SJ redovisar ett resultat före skatt på MSEK 98 (-140) för första halvåret och nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 125 (3 907). Under andra kvartalet blev resultatet före skatt MSEK 60 (94) och nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 130 (2 059).

– Arbetet med att effektivisera verksamheten fortskrider enligt plan. SJ har som ett steg i att öka effektiviteten genomfört en omorganisation som syftar till att långsiktigt stärka konkurrenskraften genom snabbare beslutsvägar, enklare processer, tydligare mandat och roller, säger Jan Olson.

 Delårsperioden januari – juni 2012

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 4 125 (3 907)
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 98 (-140)
  • Koncernens resultat uppgick till MSEK 66 (-103)
  • Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick till 4,7 % (0,8)
  • Soliditeten för koncernen uppgick till 48,3 % (47,9).

 Aktuellt kvartal, april – juni 2012

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 2 130 (2 059)
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 60 (94)
  • Koncernens resultat uppgick till MSEK 45 (69)

Fotnot: Järnvägsbranschen anger punktlighet genom att mäta andelen fjärrtåg och snabbtåg som anlänt till sin slutstation inom femton minuter enligt tidtabell. För regionaltåg gäller andelen tåg som anlänt till sin slutstation inom fem minuter.

För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 51 84

Ämnen

Taggar


Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8 miljarder kronor.

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00