Följ SJ

SJ inför korttidsarbete

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2020 13:00 CEST

SJ inför så kallat korttidsarbete från och med 3 april. Det innebär att knappt hälften av SJ ABs anställda tillfälligt kommer att gå ned i arbetstid. Syftet är att sänka SJs kostnader samtidigt som företaget vill behålla sina kompetenta medarbetare och vara redo att växla upp verksamheten igen när tågresandet återigen ökar.

Inom SJ pågår ett arbete för att anpassa sig till det till det minskande resandet till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att minska smittspridningen, vilket innebär en rad åtgärder för att sänka kostnaderna. Från och med 2 april inför SJ så kallat korttidsarbete, vilket innebär att arbetstiden för knappt hälften av SJ ABs cirka 3000 månadsanställda under en tillfällig och begränsad tid kortas.

Korttidsarbete är en åtgärd som möjliggörs genom regeringens stödpaket och som innebär en betydligt mindre löneminskning än arbetstidsförkortningen för den enskilde.

-  Vi använder korttidsarbete som en tillfällig åtgärd för att kunna behålla våra kompetenta medarbetare, men samtidigt sänka våra kostnader under en ekonomiskt ansträngd period. Det är viktigt att poängtera att detta inte är en form av uppsägning. Så snart situationen vänder tillbaka vill vi så snabbt som möjligt kunna växla upp vår verksamhet igen, säger SJs HR-direktör Mats Pettersson.

Korttidsarbetet ingår som en del i SJs arbete med att sänka kostnaderna och anpassa sig till ett minskat tågresande. Andra åtgärder är exempelvis att inplanerade aktiviteter och projekt skjuts upp, att konsulter och tidsbegränsade anställningar avvecklas, att SJ under perioden inte kommer att använda timanställda samt att anpassa antalet avgångar till resandeströmmen.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg