Gå direkt till innehåll
SJ fortsätter förbättra sitt årsresultat

Pressmeddelande -

SJ fortsätter förbättra sitt årsresultat

SJs nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 2 352 MSEK (2 355) och för helåret till 9 052 MSEK (9 065). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 100 MSEK (228). För helåret ökade rörelseresultatet med 57 MSEK till 625 MSEK (568). SJs fokus på kostnads- och resursstyrning under året har bidragit till ett förbättrat underliggande resultat för helåret på 655 MSEK (503).

– SJ fortsätter att stärka koncernen med ett förbättrat resultat under 2015 trots att vi haft fler konkurrenter på spåret än tidigare. Samtidigt har vi lyckats väl i våra ambitioner att utveckla både effektivare arbetssätt och kundförbättringar, säger SJs vd Crister Fritzson.

– Resultatet för fjärde kvartalet var inte i nivå med samma kvartal föregående år. Främsta förklaringen är att vi 2014 hade intäkter från försäljning av lok.Resultatet för helåret 2015 ger oss handlingsutrymme och möjligheten att fortsätta investera i kundförbättringar, fortsätter SJs vd Crister Fritzson.

Under 2015 har SJ både haft fler resenärer och nöjdare kunder. Under fjärde kvartalet ökade antalet resenärer med totalt en procent och på våra storstadslinjer med tre procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Linjen Stockholm-Oslo som trafikeras med X 2000 har varit väldigt framgångsrik där antalet resor har ökat med 25 procent efter sommaren, med fler avgångar och förkortad restid. Under året ökade antalet privat- och affärsresenärer med två procent och Nöjd Kundindex (NKI) förbättrades till 66 (63).

– Det har varit ett bra år för SJ och vi har förbättrat oss på många områden. Våra resenärer ger oss bättre betyg och förtroendet för oss har ökat. Det ser vi när allt fler väljer att resa med våra tåg, säger SJs vd Crister Fritzson.

Även på linjen Stockholm-Malmö/Köpenhamn ökade antalet resor med cirka 11 procent och efterfrågan på längre resor har överlag ökat. På linjen Stockholm-Sundsvall/Umeå ökade antalet resor med sex procent. Vi står oss bra i konkurrensen från SL på linjen Stockholm-Uppsala med fyra procent fler resor. En annan positiv utveckling är att beläggningen i 1 klass fortsätter att öka.

– Vårt lojalitetsprogram SJ Prio fick under året 180 000 nya medlemmar och allt fler ungdomar än tidigare har gått med. Den genomsnittliga SJ Prio resenären har ökat sitt resande från 9 till 10 resor per år. Trenden att ta tåget fortsätter, något som både är bra för SJ och miljön, säger SJs vd Crister Fritzson.

Kvartalsperiod oktober-december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 352 MSEK (2 355)
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 100 MSEK (228)
 • Periodens resultat uppgick till 72 MSEK (179)

Helåret januari-december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 052 (9 065)
 • Rörelseresultatet ökade med 57 MSEK och uppgick till 625 MSEK (568)
 • Årets resultat uppgick till 471 MSEK (460)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 188 MSEK (230), motsvarande 47,05 SEK per aktie
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,19 ggr (-0,07)
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 13,2 procent (11,5)
 • Sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent (6,1)
 • Nöjd kundindex, NKI, uppgick till 66 (63)
 • Punktligheten för SJs fjärrtåg uppgick till 82 procent (81)
 • Punktlighet för SJs regionaltåg uppgick till 89 procent (89)

För ytterligare information:
SJs vd Crister Fritzson och ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs Presstjänst: 010-751 51 84.

Ämnen

Kategorier


Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör dagligen 440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2014 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.