Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJ ersätter sin kreditfacilitet med en ny hållbarhetslänkad facilitet

SJ AB avtalade den 8 april om en hållbarhetslänkad revolverande kreditfacilitet om 3,0 miljarder kronor. Kreditfaciliteten ersätter den ettåriga facilitet om 1,5 miljarder kronor som tecknades i april 2020 och som inte utnyttjats.

Den nya faciliteten är för generella bolagsändamål och har en löptid om 3 år med möjlighet till två ettåriga förlängningar, totalt maximalt 5 år. Krediten möjliggör för SJ AB att vid behov låna pengar med kort framförhållning.

Kostnaden för faciliteten är länkad till hur väl SJ lyckas med sitt övergripande hållbarhetsmål att flytta resande från andra transportslag till klimatsmart resande med tåget. All tågtrafik som SJ AB utför är eldriven och resor med SJ AB är Bra Miljöval-märkta vilket innebär att det ställs höga miljökrav på elen utöver att den är förnybar. De nyckeltal som SJ kommer att utvärderas på avser punktlighet, hur nöjda kunderna är samt SJs resandeutveckling.

- SJ har en god finansiell ställning och den här kreditfaciliteten är en viktig försäkring som garanterar oss finansiell flexibilitet och säkerhetsmarginaler. Länken till vårt övergripande hållbarhetsmål säkerställer att vi sätter fokus på våra resenärers och kunders behov och att vårt ständiga förbättringsarbete integreras i hela vår verksamhet, inklusive finansieringsverksamheten. Vi ser fram emot att arbeta vidare med våra relationsbanker, säger Henrik Rättzén, CFO i SJ AB.

Fyra banker deltar i den nya kreditfaciliteten. Dessa banker utgör kärnan i SJs framtida bankrelationer: SEB, Handelsbanken, Nordea Bank och Danske Bank. SEB har agerat som hållbarhetsrådgivare och koordinator. Handelsbanken är facilitetsagent.

För mer information kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00