Gå direkt till innehåll
SJ anpassar trafiken till minskat resande

Pressmeddelande -

SJ anpassar trafiken till minskat resande

SJ fortsätter att köra tåg på samtliga linjer, men reducerar trafiken ytterligare. Detta för att möta ett minskat resande till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att begränsa smittspridningen.

SJ kommer att ställa in ytterligare avgångar, utöver den reducering med cirka 25 procent som genomfördes i mitten av mars. Trafiken upprätthålls i hela landet och valet av inställda avgångar görs med ambitionen att möta det behov av tågresande som fortfarande finns i samhället. SJ strävar samtidigt efter att köra med tillräcklig kapacitet för att resenärerna ska kunna hålla distans till sina medpassagerare.

- Efter många år av uppåtgående trend för klimatsmarta tågresor har tågresandet minskat kraftigt till följd av det nya Coronavirusets spridning de senaste veckorna. För att säkra en hållbar verksamhet i framtiden måste vi nu snabbt anpassa oss till situationen. Samtidigt är vi beredda att snabbt öka antalet avgångar när fler återvänder till tågresandet igen, säger Madeleine Raukas, tillförordnad vd på SJ.

Att allt fler arbetar hemifrån, sjukskrivningarna ökar och större evenemang ställs in påverkar efterfrågan, liksom myndigheternas rekommendationer att undvika icke nödvändiga resor inom Sverige. På samma sätt som övriga transportnäringen tvingas SJ därför att vidta åtgärder. Förutom trafikreduceringar ser SJ nu över samtliga sina kostnader. Till exempel skjuts inplanerade aktiviteter och projekt upp samt antalet konsulter som inte är verksamhetskritiska avvecklas. SJs styrelse har även föreslagit till stämman att utdelningen till ägaren staten slopas för 2019.

- När situationen i samhället blir mer normal ser vi fram emot att gå upp i full trafik igen. Tåget är trots allt fortfarande det mest klimatsmarta sättet att resa, säger Madeleine Raukas.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00