Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJ AB varslar om uppsägningar

SJ AB har idag lämnat in varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist.

- På grund av effektiviseringsbehov och rådande lågkonjunktur behöver SJ vidta en rad åtgärder som bland annat innebär personalminskningar. I slutänden hoppas vi kunna minimera antalet uppsägningar, säger SJs kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren.

Inom SJ pågår ett arbete för att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten. Behovet av ökad konkurrenskraft har två orsaker; samtidigt som lågkonjunkturen påverkar resandet negativt är SJ på väg in i en marknadssituation där den interregionala persontrafiken på järnväg avregleras.

För att bibehålla en god konkurrenskraft har SJs ledning beslutat att minska sina påverkbara kostnader med cirka 15 procent under perioden 2009-2010, vilket motsvarar cirka 650 miljoner kronor. SJ AB har tydligt identifierat effektiviseringsbehoven och har en plan för långsiktigt hållbara åtgärder.

- Under våren har ett intensivt arbete pågått för att så långt det är möjligt lösa situationen via pensionserbjudanden, tjänstledigheter, uttag ur övertidsbanken med mera. Det räcker tyvärr inte helt och vi har därför för avsikt att varsla cirka 200 medarbetare. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om uppsägningar i det här läget, SJs strävan är att uttömma alla andra möjligheter, innan vi beslutar om uppsägningar. Vi arbetar tillsammans med de fackliga organisationerna för att komma fram till bästa tänkbara lösningar, säger Elisabeth Lindgren.

Beslut om eventuella uppsägningar kommer att tas i september.

SJs Pressavdelning: tel 010-751 51 84

Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg i Sverige drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval - världens tuffaste miljömärkning. Tågresandet ökar med 10 procent varje år och 2008 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

 

 

Ämnen

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.