Följ SJ

Ruotsin valtion rautatieyhtiön SJ:n toimitusjohtaja Crister Fritzson valittu Euroopan rautatieyhteisön CER:n puheenjohtajaksi

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 09:11 CEST

SJ:n toimitusjohtaja ja junaoperaattoreita edustavan BTO-toimialajärjestön puheenjohtaja Crister Fritzson on valittu ensimmäisenä pohjoismaalaisena Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisön CER:n puheenjohtajaksi.

CER on eurooppalaisten rautatieyhtiöiden merkittävin yhteistyöorganisaatio niiden pyrkiessä vaikuttamaan EU:n toimielimiin (EU-komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto). CER:llä on noin 70 jäsentä, joihin kuuluu sekä junaoperaattoreita että infrastruktuurin ylläpitäjiä ja muita yrityksiä. SJ AB on Ruotsin matkustajaliikenteen suurin junaoperaattori, jonka toimitusjohtajan ja konsernijohtajan tehtävien lisäksi Crister Fritzson ottaa tulevalla kaksivuotiskaudella johtaakseen myös CER:n.

- Tuntuu todella arvokkaalta saada luottamuslause CER:n johtoon. Rautatiealalla on erittäin suuri merkitys kehitettäessä tulevaisuuden Eurooppaa. Se on kestävien liikenneratkaisujen kasvun moottori niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta. Toimialan asema työmarkkinoilla on jatkossakin keskeinen. Teen tiivistä yhteistyötä kaikkien jäsenorganisaatioidemme ja Brysselissä toimivien työntekijöidemme kanssa, ja yhtenä tärkeimmistä tavoitteistamme on koko toimialan vahvistaminen Euroopassa. Tehtävää on paljon, ja tuleviin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi neljännen rautatiepaketin täytäntöönpano. Aion hyödyntää Ruotsissa saatuja kokemuksia vapautetuista rautatiemarkkinoista, joilla vallitsee nykyään täysi kilpailutilanne, Crister Fritzson sanoo.

Lisätietoja CER:stä on osoitteessa www.cer.be

SJ:n lehdistöpalvelun tavoitat numerosta +46 10 751 51 84

SJs vd Crister Fritzson nyvald ordförande i europeiska järnvägsorganisationen CER

SJs vd Crister Fritzson, tillika ordförande i BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna har som första skandinav utsetts till ordförande i CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies.

CER är den mest betydelsefulla samarbetsorganisationen för järnvägsföretag i Europa när det gäller påverkan på EUs institutioner (EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet). CER har cirka 70 medlemmar, såväl tågoperatörer som infrastrukturförvaltare och andra typer av företag. Svensk medlem i CER är Branschföreningen Tågoperatörerna, BTO, och det är i rollen som ordförande för BTO som Crister Fritzson har valts till ordförande för CER för en period om två år.

- Det känns väldigt hedrande att ha fått förtroendet att leda CER. Järnvägsbranschen har en mycket viktig roll att spela i utvecklingen av ett framtida Europa, som en tillväxtmotor för hållbara transportlösningar, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Branschen är och kommer fortsatt vara en nyckelspelare på arbetsmarknaden. Jag kommer att jobba nära alla medlemsorganisationer och våra medarbetare i Bryssel, inte minst för att stärka hela branschen i Europa. Det finns många uppgifter att ta tag i och en av dem är implementeringen av fjärde järnvägspaketet. Jag kommer att ha god nytta av våra svenska erfarenheter av en avreglerad järnvägsmarknad där vi i dag verkar i full konkurrens, säger Crister Fritzson.

Mer information om CER finns på www.cer.be

För mer information, kontakta SJ Press: +46 10 751 51 84

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.