Följ SJ

Resandet ​med SJ fortsatte öka trots vinterns utmaningar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2018 10:01 CEST

Precis som hela det svenska transportsystemet har SJ haft en utmanande vinter med sträng kyla och rikliga snömängder. Resandet med SJ fortsatte ändå att öka och omsättningen för första kvartalet var i nivå med samma kvartal föregående år och uppgick till 1 887 MSEK (1 883).

SJ har gjort stora insatser för att se till att resenärerna ska nå respektive slutdestination trots stora vinterväderrelaterade störningar. Det har medfört kostnader som bidrog till att rörelseresultatet minskade till 52 MSEK (144).

- Vi gör vårt yttersta för att skapa en robust och pålitlig trafik. Tillsammans med våra underhållsleverantörer har vi arbetat intensivt för att få fler tåg i trafik och vi ser nu att vi har det mest besvärliga läget bakom oss, säger SJs vd Crister Fritzson.

Resandet med SJs tåg fortsatte att öka och mätt i personkilometer ökade resandet med 1 procent jämfört med föregående år.

Generellt blir punktligheten allt bättre, men sträng kyla och rikliga mängder snö påverkade både tåg och infrastruktur under kvartalet. Vädrets påverkan var störst under februari. Under kvartalet var punktligheten för SJs långdistanståg 76 procent (86). Våra medeldistanståg påverkades i lägre utsträckning och hade en punktlighet på 89 procent (93). SJs sammantagna punktlighet för kvartalet var 87 procent (91).

Utfall första kvartalet 2018:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 887 MSEK (1 883)
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (144)
  • Kvartalets resultat uppgick till 47 MSEK (122)

För mer information, kontakta SJ Press, 010-751 51 84.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284 stationer.