Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pandemin tvingar SJ att säga upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid

Som en konsekvens av uteblivna biljettintäkter närmar sig SJs förlust för den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen en halv miljard kronor. SJ har inte erhållit någon extra kompensation för att upprätthålla trafiken under pandemin.

Efter misslyckade försök att under ett års tid få omförhandla villkoren i avtalet för den upphandlade trafiken i Mälardalen, tvingades SJ i dag att säga upp avtalet i förtid. Det betyder att SJ slutar köra trafiken enligt nuvarande avtal i september.

SJ bedriver trafiken på uppdrag av Mälardalstrafik. Avtalet innebär att operatören ansvarar för både biljettintäkter och kostnader. Det är utformat så att eventuella överintäkter delas mellan operatör och beställare, men förluster bärs av operatören enbart. Avtalet ger dock SJ rätt att påkalla omförhandling om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras. Detta hänvisade SJ till redan i mars 2020, då effekterna av coronapandemin snabbt blev märkbara, och omförhandling begärdes.

- SJ skulle gärna fortsätta bedriva trafiken, men tyvärr upplever vi att vi inte har fått någon respons, det har inte funnits något intresse från beställarens sida att omförhandla avtalet. SJ skulle ha behövt någon form av ekonomisk garanti från Mälardalstrafik för att fortsätta den samhällsinsats som SJ utfört. Vi har försökt hålla ut och hoppas på antingen en öppning i diskussionerna, eller en avmattning i pandemin. Nu ser vi inga tecken på att Mälardalstrafik är beredda att dela den ekonomiska bördan som pandemin orsakat och mitt ansvar som vd i ett bolag som uteslutande lever på intäkter från våra kunder är att agera för att stoppa vårt finansiella blodflöde, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Mälardalstrafik är ett bolag som är samägt av sex regioner i Mälardalen. Mälardalstrafiks ägare har krävt och mottagit miljardbelopp från staten för att kompensera för uteblivna intäkter på grund av pandemin, pengar som dock inte till någon del har förmedlats till SJ.

Beslutet påverkar inte linjerna Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg, Stockholm-Uppsala och Linköping-Stockholm-Gävle. 

SJ är ett av staten helägt aktiebolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik på järnväg.

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Mikael Grinbaum

Mikael Grinbaum

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.