Gå direkt till innehåll
Ökad vinst och fler resenärer för SJ

Pressmeddelande -

Ökad vinst och fler resenärer för SJ

SJs rörelseresultat för det första halvåret 2015 förbättrades med 171 MSEK jämfört med föregående år och uppgick till 330 MSEK (159). Det underliggande rörelseresultatet för första halvåret blev 316 MSEK (190). För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 225 MSEK (257) och det underliggande till 224 MSEK (162). SJs nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 2 271 MSEK (2 328) och för första halvåret till 4 495 MSEK (4 553).

SJs prisstrategi och de många förbättringar som genomförts i syfte att öka kundvärdet ger önskad effekt. Antalet resenärer ökade andra kvartalet 2015 med 2,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Flera större underhåll och upprustningsarbeten av järnvägen påverkade dock koncernens intäkter, då SJ valde att reducera antalet avgångar under våren.

– Vi är fortsatt framgångsrika med att vinna över resenärer från andra mindre klimatriktiga resesätt. Samtidigt har både vi och våra kunder påverkats av planerade upprustningsarbeten av järnvägen samt trafikstörningar, kommenterar Crister Fritzson, vd SJ AB, resultatet för det andra kvartalet.

SJ har fortsatt stort fokus på effektiviseringar och sänkta kostnadsnivåer. Målsättningen att sänka koncernens kostnader med en miljard kronor till och med utgången av 2016 går enligt plan. Under andra kvartalet resulterade, bland annat detta arbete, i fyra procent lägre kostnader.

– Vårt fokus på effektiviseringar och sänkta kostnader ger resultat och möjliggör det framtida investeringsbehovet i nya och befintliga tåg. Vi står nu ännu bättre rustade i att möta konkurrensen och fortsätta erbjuda ett prisvärt och miljöriktigt alternativ, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Fler reser med SJ
Trenden att fler resenärer väljer tåget mellan landets större städer fortsätter. Snabbast ökar resandet på sträckan Göteborg-Malmö där SJ stadigt ökar sina marknadsandelar. Under kvartalet ökade resandet på sträckan med 25 procent jämfört med samma period förra året.

– De satsningar vi genomfört på sträckan Göteborg-Malmö ger effekt. Vi ser en kraftig tillströmning av resenärer på Västkustbanan, snabbare än marknaden i stort, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Även resandeutvecklingen på sträckan Stockholm-Göteborg är positiv även om flera underhåll och upprustningsarbeten av järnvägen påverkade trafiken under våren. I juni ökade dock resandet med SJs snabbtåg X 2000 med cirka tio procent och 23 procent i 1 klass. För att möta efterfrågan fördubblades antalet platser på de mest populära avgångarna.

SJ gör under andra halvåret 2015 två nya snabbtågssatsningar: Stockholm-Oslo från fyra och en halv timma med start 9 augusti samt direkttåg Helsingborg-Stockholm från december.

Fokus på punktlighet
Under det andra kvartalet förbättrade SJ punktligheten för fjärrtågen med två procentenheter till 82 procent (80). Motsvarande siffra för regionaltågen är 88 (89).

– För att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt av underhåll och upprustningsarbeten vill vi skapa ett mer integrerat arbetssätt med Trafikverket. Samtidigt fortsätter vi att kraftsamla för att systematiskt förbättra den del av punktligheten vi själva direkt kan påverka, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Satsning på reseupplevelser
Under våren lanserades en digital ombordportal med fri tillgång till bland annat musik, tidningar och underhållning. SJ höjer även kundupplevelsen med investeringen i en mer genomgripande teknisk uppgradering av X 2000-tågen, som i höst har 25-årsjubileum som marknadens snabbaste tåg. 

Resultat: januari-juni 2015
* Nettoomsättning: 4 495 MSEK (4553)
* Rörelseresultat: 330 MSEK (159)

Resultat: april-juni 2015 
* Nettoomsättning: 2 271 MSEK (2 328)
* Rörelseresultat: 225 MSEK (257)

Kvartalsrapporten på sj.se:
http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=20030&l=sv

För ytterligare information och pressbilder:
SJs vd Crister Fritzson och ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs presstjänst: 010-751 51 84 och press@sj.se

Ämnen

Kategorier


Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör dagligen 440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2014 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.