Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny tågdoktor minimerar förseningar på spåret

Linköpings Universitet upprättar tillsammans med SJ och Banverket en helt ny doktorandtjänst. Forskningen ska öka punktligheten på de svenska järnvägsspåren.

– Det är ett nytt grepp för att minska störningarna i järnvägstrafiken. Målet är bättre punktlighet inom tre år, säger Dan Olofsson, chef för produktionsplaneringen på SJ.

I snitt nio persontåg av tio kommer i tid till slutstationen. Men främst snabbtågen – som åker längre sträckor – drabbas av förseningar. Trängseln på spåren gör att en försening ofta leder till följdförseningar som drabbar många resenärer. För att minska problemen bekostar SJ, forskningsstiftelsen Vinnova och Banverket en helt ny doktorandtjänst på Linköpings Universitet.  Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem på Linköpings Universitet har stor erfarenhet av att utveckla avancerade matematiska algoritmer för att lösa olika typer av planeringsproblem, som tidtabellsläggning.

– Med noggrannare beräkningar kan vi optimera tidtabellen för att minimera förseningar. Det här doktorandprojektet är spännande och viktigt för SJ och tågtrafiken. SJs mål är att ge resenärerna bättre service och kvalitet, säger Dan Olofsson.

– Järnvägsnätet är ett stort och komplext system där en liten störning i en del av landet kan växa till stora störningar i en annan del. För att använda den begränsade kapaciteten på järnvägsnätet effektivt är det viktigt att vi skaffar oss bättre förståelse för de samband som påverkar hur störningar fortplantas, säger Tommy Jonsson, planeringschef för Banverkets Leveransdivision.

Planen är att den nya doktoranden börjar sitt forskningsprojekt i april. Målet med forskningen är att lämna förslag på:

  • Lämpliga mötesstationer för tåg längs spåren
  • Hur avgångstider ska ändras för att skapa ett jämnare trafikflöde
  • Var tåg lämpligast kan mötas eller köra om varandra längs spåren
  • Tidpunkter där extra tidsmarginaler bör läggas in i tidtabeller

Forskningen blir extra viktig eftersom persontrafiken i Sverige avregleras helt under 2010. Då förväntas fler järnvägsbolag vilja köra på de redan många gånger trånga spåren.

– Resultatet av den här forskningen kommer förstås att gynna samtliga järnvägsbolag. Men blir projektet lyckat är förstås resenärer och godstransportköpare de största vinnarna, säger Tommy Jonsson.

– Det här projektet handlar om att skapa robusta tidtabeller, där de småförseningar som alltid kommer att uppstå, kan hanteras på bästa möjliga sätt utan att påverka övrig trafik, säger Anders Peterson, universitetslektor i trafiksystem vid Linköpings universitet.

Ansökningar till den nya doktorandtjänsten ska skickas till Linköpings universitet senast den 15 januari. För mer information se: http://kts.itn.liu.se/trafiksystem/tidtabell

 

För mera information:

SJs Pressavdelning: tel 010-751 51 84

Banverkets Pressavdelning: 0774-410 910

Universitetslektor Anders Peterson Linköpings universitet, 0730-77 19 24

Regioner


Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning. 2008 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för Sverige framåt

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.