Gå direkt till innehåll
Minskat resande påverkar SJs resultat

Pressmeddelande -

Minskat resande påverkar SJs resultat

Med starkt ändrade resvanor under coronapandemin har framför allt affärsresandet minskat kraftigt. För SJ har fokus legat på att skapa förutsättningar för tryggt resande och att upprätthålla trafik på samtliga linjer.

Resandeminskningen påverkade SJs resultat negativt trots kraftfulla åtgärder för att minska den rörliga kostnadsmassan. SJ ligger nu långt under de senaste årens nivåer av resandeutveckling, som jämfört med motsvarande period förra året landade på -52 procent.

- Vi vet att vår tågtrafik har en viktig roll för att samhället ska fungera, och därför har vi fortsatt att köra tåg på samtliga linjer. Inledningsvis under pandemin drog vi ned antalet avgångar men under och efter sommaren har vi successivt ökat antalet avgångar igen och satt in längre tåg för att skapa möjlighet till trygga resor utan trängsel, säger SJs vd Monica Lingegård.

Under slutet av andra kvartalet tog SJ över det så kallade Trafikpaket Nord i Norge. Det är SJs första upphandlade affär som i sin helhet är utanför Sverige.

- SJ har hög kompetens och har på ett mycket lyckosamt sätt tagit över den trafiken, och dessutom under helt nya förutsättningar kört trafiken på ett bra sätt. Riktigt roligt är det att under de fyra första månaderna har 10 000 norska resenärer blivit medlemmar i vårt kundprogram SJ Prio, säger Monica Lingegård.

I SJs svenska trafik blev punktligheten för tågen under tredje kvartalet något bättre än under motsvarande kvartal förra året. Punktligheten för SJs långdistanståg uppgick till 86 procent (82) och för SJs medeldistanståg till 93 procent (93).

Utfall tredje kvartalet 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 359 MSEK (2 048)
  • Rörelseresultatet uppgick till -289 MSEK (198)
  • Kvartalets resultat uppgick till -220 MSEK (176)

För mer information, kontakta SJ Presstjänst, 010-751 51 84

Ämnen

Kategorier


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.