Följ SJ

Klas Wåhlberg ny styrelseledamot i SJ AB

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 11:58 CEST

SJ ABs årsstämma den 25 april beslutade att välja Klas Wåhlberg till ny styrelseledamot. Han ersätter Mikael Stöhr som vid årsstämman lämnade sitt styrelseuppdrag.

Sammansättningen av ny styrelse motiveras av ägaren med att styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den valda styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Klas Wåhlberg

Styrelseledamot i SJ AB sedan april 2019
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd Teknikföretagen
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Vd Bombardier Transportation Sweden AB, Vd Upplands Lokaltrafik.

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84 eller press@sj.se 

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 284 stationer.