Gå direkt till innehåll
Hög efterfrågan på tågresor gav stark inledning av året

Pressmeddelande -

Hög efterfrågan på tågresor gav stark inledning av året

Årets första kvartal blev en stark inledning av året. Resandet med SJ fortsatte att öka, resandeökningen uppgick till 33 procent jämfört med motsvarande period året innan. Första kvartalet 2022 påverkades i viss utsträckning av coronapandemin.

Det är främst ökat resande som bidragit till att rörelseresultat förbättrades kraftigt till 48 MSEK (-129). Det positiva rörelseresultatet kommer väl till pass när SJ nu befinner sig i början av det mest omfattande investeringsprogrammet någonsin.

Däremot påverkades SJs trafik negativt av Trafikverkets långvariga problem med att leverera nödvändiga underlag vad gäller banarbetsplaneringen inom utsatt tid. Det har gjort att SJ många gånger har fått sälja sina resor med mycket kort framförhållning, och det försvårar även planeringen av personalens tjänstgöring vilket leder till sena schemaändringar.

- Vi driver nu intensivt utvecklingsarbete inom flera områden. Det handlar exempelvis om effektivare fordonsunderhåll och om att SJ ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi har kommit en bra bit på väg med förbättrad schemamodell och lokförarutbildning i egen regi, men de historiska satsningarna på både fordon och medarbetare fortsätter framgent, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Utfall första kvartalet 2023:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 478 MSEK (2 022)
  • Rörelseresultatet uppgick till 48 MSEK (-129)
  • Periodens resultat uppgick till 43 MSEK (-101)

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.