Gå direkt till innehåll
​Fortsatt stark utveckling för SJ

Pressmeddelande -

​Fortsatt stark utveckling för SJ

SJ har en fortsatt stabil lönsamhetsutveckling trots att årets andra kvartal präglades av stora trafikstörningar med förlorade intäkter och merkostnader som följd. Tack vare ökade intäkter från framför allt egentrafiken nådde SJ ett rörelseresultat på 174 MSEK (181) och en nettoomsättning som uppgick till 1 964 MSEK (2 333).

SJ har en god försäljningsnivå och antalet resor i den kommersiella egentrafiken ökade under årets andra kvartal med två procent. SJs löpande kundförbättringar ger effekt på kundnöjdheten, och NKI uppgick för andra kvartalet i rad till 72, jämfört med 70 för helåret 2016.

- Inom SJ har vi fortsatt stort fokus på att leva upp till våra viktigaste kundlöften, en säker och punktlig resa med god service för våra resenärer. Vårt förbättringsarbete fortsätter i hög takt och det är roligt att våra resenärer ser de positiva effekterna och att fler väljer att resa med SJ, samtidigt som kundnöjdheten är fortsatt hög, säger Crister Fritzson, vd SJ.

Den digitala utvecklingen för SJ fortsätter och visar en ökning av resenärernas användning av SJs digitala kanaler, sj.se, SJs app och biljettautomater. Under kvartalet valde 97 procent att köpa sin biljett digitalt, jämfört med 95 procent vid årsskiftet.

Flera stora händelser i Stockholm under kvartalet fick kraftig påverkan på SJs trafik i stora delar av landet. Tiotusentals resenärer drabbades av inställda tåg och kraftiga förseningar. Enbart stoppet dagen före midsommarafton har lett till negativ effekt på närmare 20 miljoner kronor avseende intäkter, kostnader samt bedömd effekt på SJs varumärke.

- Under kvartalet har det blivit väldigt tydligt att SJ står på en stadig grund, men att yttre omständigheter märkbart påverkar vår verksamhet. För våra kunders bästa behöver Trafikverket införa jobbstopp på järnvägen inför storhelger, SJ behöver få minutsnabba tillstånd vid omledning av våra tåg och våra resenärer måste få trovärdiga prognoser vid förseningar, säger Crister Fritzson.

Utfall andra kvartalet 2017:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 964 MSEK (2 333)
  • Rörelseresultatet uppgick till 174 MSEK (181)
  • Kvartalets resultat uppgick till 135 MSEK (143)

Utfall perioden januari – juni 2017:

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 847 MSEK (4 517)
  • Rörelseresultatet uppgick till 318 MSEK (233)
  • Periodens resultat uppgick till 256 MSEK (183)

Kvartalsrapporten finns på sj.se

Ämnen

Kategorier


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.