Gå direkt till innehåll
Fortsatt ökat resande och förbättrat kundomhändertagande

Pressmeddelande -

Fortsatt ökat resande och förbättrat kundomhändertagande

Trots sensommarens extremväder med tidvis stark påverkan på järnvägstrafiken noterar SJ ett något högre resande jämfört med motsvarande period förra året. Dessutom har kundnöjdheten ökat.

Inför årets sommarperiod genomförde SJ ett arbete för att tydligt förbättra omhändertagandet av kunder i samband med störningar och oväntade händelser. Bland annat genomgick alla tåg- och loungevärdar en särskild utbildning för att kunna fatta snabba beslut som är bäst för kunden i varje unik situation. Kundnöjdheten inom SJ AB ökade också till index 71 jämfört med 69 motsvarande period förra året. Inom SJ Norge kan vi konstatera att vi nådde högst kundnöjdhet bland alla järnvägsoperatörer.

- Vi på SJ gör allt vi kan för att fler ska kunna resa med oss. Tack vare fler medarbetare och starka insatser av våra fordonsteam och underhållare kunde vi släppa ytterligare platser under sommaren till försäljning. I den nya tågtidtabellen som börjar gälla i mitten av december kommer vi också att utöka vår trafik på några populära linjer, inte minst tack vare att de första lokförarna nu har börjat examineras från SJs egen lokförarskola, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.


Utfall tredje kvartalet 2023:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 602 MSEK (2 751)
  • Rörelseresultatet uppgick till 255 MSEK (260) Exklusive föregående års nedskrivning av immateriella tillgångar och kvartalets slutavräkning av coronarelaterat statligt bidrag minskade rörelseresultatet med 163 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för Sverige framåt

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.