Gå direkt till innehåll
Fortsatt ökad efterfrågan på SJs resor

Pressmeddelande -

Fortsatt ökad efterfrågan på SJs resor

Ett kraftigt ökat resande under 2022 gör att SJ efter två förlusttyngda pandemiår kan redovisa ett positivt rörelseresultat för helåret på 449 MSEK. Fjärde kvartalet landade dock på ett negativt rörelseresultat, främst på grund av avsättningar för framtida osäkerhet gällande avtal inom upphandlad trafik och nedskrivning av immateriella tillgångar.

Under helåret 2022 ökade resandet med 47 procent. Det fjärde kvartalet var ökningen 12 procent. Det visar att efterfrågan på SJ-resor är fortsatt stor.

SJ hade tydliga utmaningar under det fjärde kvartalet. Släppet av biljetter inför jul- och nyårshelgerna gjordes ovanligt sent på grund av sena besked från Trafikverket. Det exceptionella intresset för resorna medförde så hög belastning att försäljningskanalerna och prismotorn inte fungerade som avsett. Under kvartalet tvingades SJ även lägga stora resurser på att förbereda och hantera införandet av Trafikverkets nya planeringssystem MPK.

- Tack och lov blev den direkta påverkan på persontågstrafiken och våra kunder väldigt liten i samband med systemskiftet, men bakom kulisserna har våra medarbetare fått jobba oerhört intensivt för att få allt att fungera. Det har dragit både pengar och arbetstimmar från annat viktigt utvecklingsarbete. Jag vill rikta ett stort tack till både SJs och Trafikverkets medarbetare som har arbetat väldigt hårt med att få trafiken att flyta så bra som den faktiskt gjort, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Styrelsen för SJ AB föreslår att ingen utdelning (—) lämnas avseende räkenskapsåret 2022. Detta då negativa resultat sedan coronapandemins start har påverkat eget kapital kraftigt negativt och medfört en ökad nettoskuld. Samtidigt har SJ ingått omfattande investeringsåtaganden som behöver finansieras.

Utfall fjärde kvartalet 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 861 MSEK (2 500)
  • Rörelseresultatet uppgick till -264 MSEK (-71)
  • Kvartalets resultat uppgick till -219 MSEK (-142)

Utfall helåret 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 403 MSEK (7 287)
  • Rörelseresultatet uppgick till 449 MSEK (-1 106)
  • Årets resultat uppgick till 314 MSEK (-965)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,47 ggr (0,54)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 10,2 procent (-24,6)

Ämnen

Kategorier


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.