Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt lågt resande och nöjdare SJ-kunder

Resandet under årets första kvartal har legat på en fortsatt låg nivå med en förordning som begränsar hur många platser i tågen som kunnat säljas. SJ har fortsatt att ta ansvar för att genomföra trygga och klimatsmarta resor på samtliga linjer.

Den starka begränsningen i antal sålda resor på grund av coronapandemin ledde till en resandeutveckling under första kvartalet på -63 procent, att jämföra med förra årets första kvartal som hade en resandeutveckling på -4 procent. Då hade pandemin direkt effekt på resandet och resultatet under kvartalets två sista veckor, i år påverkades hela kvartalet av pandemin.

SJ har tagit ett stort ansvar för att erbjuda en välfungerande tågtrafik under pandemin och har trafikerat samtliga linjer.

- Vi lever uteslutande på intäkter från våra kunder. Det betyder endera biljettintäkter från våra resenärer eller avtalsintäkter från våra beställare i vissa upphandlade affärer. I andra upphandlade affärer lever vi även där på biljettintäkter och bär själva den affärsmässiga risken om resandet uteblir. När dessa intäkter minskar kraftigt påverkas naturligtvis vårt resultat, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Den trafik SJ kör på uppdrag av Mälardalstrafik är ett exempel på en affär där SJ tar hela risken om resandet minskar. Enligt gällande avtal har SJ rätt att omförhandla villkoren om förutsättningarna väsentligen förändras, vilket SJ påkallade redan våren 2020. Då sådana förhandlingar inte har slutförts, sade SJ i mars upp avtalet i förtid för att dämpa den kraftiga förlust som affären innebär när resandet nu under ett års tid varit extremt lågt. Den 26 april blev dock SJ och Mälardalstrafik överens om en ersättningsnivå för de tre sista månaderna i avtalsperioden, och trafiken kommer att upprätthållas som vanligt under hela perioden.

SJs kunder har uppskattat de trygghetsåtgärder som SJ har vidtagit för att minska risken för smittspridning. Regelbundna kundundersökningar har genomförts, och andelen resenärer som varit nöjda med och känt sig trygga under sin resa med SJ har ökat kontinuerligt under pandemin.

Utfall första kvartalet 2021:

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 301 MSEK (1 914)
 • Rörelseresultatet uppgick till -652 MSEK (-72)
 • Kvartalets resultat uppgick till -512 MSEK (-101)

  Ämnen


  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

  Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

  Kontakter

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  Presskontakt 010-751 51 84
  Tobbe Lundell

  Tobbe Lundell

  Presskontakt Presschef 010-751 51 84
  Martina Nord

  Martina Nord

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Jonas Olsson

  Jonas Olsson

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Trafikverkets pressjour

  Trafikverkets pressjour

  Presskontakt 0771-31 15 00
  Jernhusens huvudkontor växel

  Jernhusens huvudkontor växel

  Presskontakt 08-410 626 00

  SJ för människor närmare varandra, varje dag

  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
  Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.