Gå direkt till innehåll
Fortsatt återhämtning för SJ under utmanande kvartal

Pressmeddelande -

Fortsatt återhämtning för SJ under utmanande kvartal

Under årets fjärde kvartal ökade resandet ytterligare vilket medförde ett kraftigt förbättrat rörelseresultat för SJ jämfört med samma period föregående år. Resandet har dock inte återgått till nivåerna före pandemin. Driftsättningen av ett nytt produktionsplaneringssystem i kombination med hög sjukfrånvaro påverkade SJs förmåga att leverera full trafik under årets sista månader.

SJ tog under fjärde kvartalet tre viktiga steg mot framtidens moderna fordonsflotta. I november kördes premiärturen för det första helt ombyggda X 2000-tåget från Stockholm till Göteborg. Med helt ny teknik och inredning men med bibehållen stålkorg kommer nya X 2000 att ta tågresandet till en helt ny nivå. SJ har också fattat tilldelningsbeslut för minst 25 nya snabbtåg som blir Sveriges snabbaste tåg med en topphastighet på 250 kilometer i timmen. Dessutom har tilldelningsbeslut också fattats för minst lika många helt nya regionaltåg.

- Det blev väldigt tydligt för oss att så snart pandemirestriktionerna lättade så valde våra kunder att börja resa med tåg igen. Vi vet att det finns en hög efterfrågan på bekväma och klimatsmarta resor, och med våra fordonssatsningar kommer vi att erbjuda fantastiska möjligheter till det framöver, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Kvartalet innebar också stora utmaningar för SJ som tvingades att dra ned antalet avgångar i samband med intrimningsproblem vid byte av planeringssystem. Det fick negativa konsekvenser för både resenärer och medarbetare. Dessutom drabbades SJ, liksom alla andra delar av samhället, av höga sjukskrivningstal i mitten av december och framåt, och även det ledde till många inställda avgångar.

- Det har varit en väldigt besvärlig period för både resenärer och medarbetare, och jag är uppriktigt bekymrad över att det har drabbat så många. Vi gjorde stora insatser för att kunna erbjuda de viktiga jul- och nyårsresorna som så många hade sett fram emot, och med gemensamma krafter i hela vårt bolag lyckades vi väl med det. Det är jag förstås väldigt glad och stolt över, säger Monica Lingegård.

Minskat resande under pandemin har skapat utmaningar även inom den upphandlade trafiken. I vissa avtalskonstruktioner tar tågoperatören ensam en stor ekonomisk risk bland annat kopplat till biljettintäkter och resande. Avsättning för framtida osäkerhet kring dessa avtal har i fjärde kvartalet påverkat resultatet negativt.

Styrelsen föreslår att SJ AB för räkenskapsåret 2021 inte lämnar någon utdelning.

Utfall fjärde kvartalet 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 500 MSEK (1 388)
  • Rörelseresultatet uppgick till -71 MSEK (-850)
  • Kvartalets resultat uppgick till -142 MSEK (-680)

Utfall helåret 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 287 MSEK (5 529)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 106 MSEK (-1 867)
  • Årets resultat uppgick till -965 MSEK (-1 491)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,54 ggr (0,19)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till -24,6 procent (-41,5)

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84, press@sj.se

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.