Följ SJ

Försvarsmakten väljer SJ för tågresor

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 16:43 CEST

Försvarets materielverk (FMV) och SJ har för andra gången tecknat ett nytt samarbetsavtal. Försvarsmakten, där 14 myndigheter ingår, blir SJs största avtalskund.

Avtalet sträcker sig till 2019-04-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två år till och med 2021. I avtalet erbjuder SJ tågresor i hela Sverige, på såväl dag- som nattåg.

Avtalskunder och upphandlad trafik blir allt viktigare i SJs verksamhet. Ett omfattande arbete har gjorts för att få fram ett starkt och attraktivt erbjudande till Försvarets Materielverk (FMV). SJs uppskattning är att avtalet är värt cirka 90 miljoner kr/år.

 • -Det är glädjande att Försvarets Materielverk (FMV) återigen väljer SJ. Staten är en viktig kund för oss och det visar att vi är konkurrenskraftiga med fler än 1100 avgångar per dygn, säger Thomas Silbersky, Chef Marknad & Försäljning.

Följande myndigheter ingår i Försvarets materielverks upphandling och har rätt att avropa avtalet:

 • Försvarsmakten
 • FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • FMV Försvarets materielverk
 • MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Försvarshögskolan
 • Rekryteringsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Riksrevisionen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Åklagarmyndigheten
 • Tullverket
 • Kustbevakningen
 • Säkerhetspolisen
 • Post- och telestyrelsen


Mer information

press@sj.se

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.