Gå direkt till innehåll
Förbättringsarbete bidrar till sänkta priser på snabbtåg, men tillförlitligheten i infrastrukturen måste öka

Pressmeddelande -

Förbättringsarbete bidrar till sänkta priser på snabbtåg, men tillförlitligheten i infrastrukturen måste öka

Under första halvåret 2014 uppgick SJs nettoomsättning till 4 553 MSEK (4 522), en ökning med 1 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 40 MSEK jämfört med samma period föregående år och uppgick till 159 MSEK (119). För andra kvartalet 2014 var nettoomsättningen 2 328 MSEK (2 335) och rörelseresultatet 257 MSEK (101). Trots att omsättningen under andra kvartalet låg ungefär i linje med samma kvartal föregående år ökade rörelsemarginalen till 10,8 procent, en nivå som inte har uppnåtts sedan 2005.

– Koncernens kärnverksamhet utvecklades positivt. Vi kan se att förbättringsarbetet, som vi initierade i början av året, har gett resultat och påverkat bolagets lönsamhet positivt under andra kvartalet, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Stora brister i infrastrukturen
Många av SJs kunder har under det gångna kvartalet drabbats av förseningar och inställda tåg, främst på grund av brister i infrastrukturen. Ett exempel är kabelbranden vid Myrbacken i slutet av maj.

– Antalet kraftiga trafikstörningar sänder tydliga signaler om hur allvarligt läget är för hela tågbranschen. Förtroendet för SJ är beroende av en fungerande infrastruktur. Samtidigt måste SJ självklart jobba intensivt med att minska förseningarna i de delar vi själva kan påverka, säger Crister Fritzson. 

Punktlighet i fokus
Punktligheten är ett primärt fokusområde för koncernen 2014. Trots infrastrukturstörningarna förbättrades punktligheten för SJ Fjärrtåg från 75 till 80 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.  Motsvarande siffor för SJ Regionaltåg var 89 procent för båda perioderna, vilket är en enhet från årsmålet på 90 procent. Även om SJ ser en svag positiv trend för de senaste 12 månaderna, kommer bolaget att få svårt att nå årsmålet för fjärrtåg på 88 procent.

Sänkta priser på snabbtåg
SJs ambition är att göra allt för att göra tåg mer tillgängligt och attraktivt jämfört med andra mindre miljövänliga alternativ.  De effektiviseringsåtgärder som påbörjades tidigare i år, och som gett SJ en positiv resultatutveckling under kvartalet, gör det möjligt att i höst sänka priserna på snabbtåg. SJ sänker lägstapriset på 1 klassbiljetter till 295 kronor samtidigt som priset på återbetalningsbara biljetter i 1 och 2 klass sänks med upp till 15 procent. Prissänkningen är ett första led i en större översyn av bolagets prisstruktur.

Delårsperiod januari-juni 2014

  • Nettoomsättningen ökade till 4 553 MSEK (4 522)
  • Rörelseresultatet ökade till 159 MSEK (119)
  • Periodens resultat ökade med 40 procent och uppgick till 126 MSEK (90)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,7 procent (7,3)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,03 (0,04)

Kvartalsperiod april-juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 328 MSEK (2 335)
  • Rörelseresultatet ökade till 259 MSEK (101)
  • Periodens resultat ökade med 164 procent och uppgick till 193 MSEK (73)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,7 procent (7,3)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,03 (0,04)

För mer information, vänligen kontakta SJ Presstjänst på 010-751 51 84.


Ämnen

Kategorier


Varje dag reser 100 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1 400 avgångar, varav 450 i egen regi och ytterligare 950 avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2013 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter, besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

Relaterat innehåll

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.