Gå direkt till innehåll
Fler pensionärer reste med SJ i mars och april

Pressmeddelande -

Fler pensionärer reste med SJ i mars och april

Under de senaste två månaderna har resandet med SJ på pensionärsbiljett ökat kraftigt. Pensionärer är den grupp som i särklass mest ökat sitt resande med SJs tåg under samma period. De är också en mycket digital grupp. 94 procent av resorna köptes i digitala kanaler.

De senaste två månaderna har SJ sett en tydlig uppgång i biljettförsäljningen till pensionärer. I april ökade antalet sålda pensionärsbiljetter med 36 procent jämfört med månaden före och i mars var ökningen 15 procent.

Pensionärer är den första gruppen som visar ett tydligt tecken på att öka sitt resande med SJ. Det kan vara ett tidigt tecken på att vaccinationerna i fas två och tre redan har börjat leda till ett förändrat beteende för de som är vaccinerade.

- Pensionärernas ökande resande är en viktig signal. Vi har blivit stärkta i bedömning att när fler blir vaccinerade kommer också resandet med SJ att öka, säger Mats Almgren, direktör kommersiell trafik på SJ.

Trenden att pensionärer reser mer med SJ kommer att fortsätta även i maj och juni enligt bokningsläget.

Pensionärerna ökar sitt resande över alla linjer, men storstadslinjerna är populärast. Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är de två linjer som ökar mest. Noterbart är att många av pensionärernas resor på södra stambanan sker längs linjen och inte är ändpunktsresande.

94 procent av pensionärernas biljettköp mellan februari och april gjordes i digitala kanaler (sj.se, SJs app eller automat). Bara gruppen ungdom 16-19 år använder digitala kanaler mer för att köpa biljett, 96 procent. Pensionärer är i det här avseendet mer digitala än den stora gruppen vuxna, 26-64 år.

- När det handlar om att köpa biljetter ser vi ingen större skillnad mellan åldersgrupperna. SJs digitala lösningarna uppfattas som enkla och effektiva att använda, säger Mats Almgren, direktör kommersiell trafik på SJ.

SJs statistik visar att pensionärsgruppen i viss omfattning överger sj.se som kanal för biljettköp för att istället använder SJ-app. Sedan 2019 till idag har pensionärernas köp via sj.se minskat med cirka 7 procent och köp via SJs-app ökat med lika mycket. Sj.se är fortsatt den största kanalen för pensionärerna, cirka vartannat köp görs på vebben.

Alla som fyllt 65 år har rätt att resa på pensionärsbiljett och alltid få 10 procent rabatt på resan. Pensionärer kan även resa med barn enligt SJs barnerbjudande. Den pensionär som är yngre än 65 år måste visa upp pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten eller giltigt intyg om sjuk-, aktivitets eller handikappersättning från Försäkringskassan.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00