Gå direkt till innehåll
Fler och nöjdare resenärer ger fortsatt stabilt resultat

Pressmeddelande -

Fler och nöjdare resenärer ger fortsatt stabilt resultat

Den fortsatt positiva reseutvecklingen innebar att SJ under 2017 kunde notera ett nytt rekord. För första gången såldes 30 miljoner SJ-biljetter under ett år, en ökning med två miljoner jämfört med året innan. Det bidrog till att SJ i dag presenterar ett stabilt rörelseresultat för helåret 2017 på 666 MSEK (837) och nettoomsättning på 7 780 MSEK (9 336). Lägre resultat och nettoomsättning jämfört med året innan förklaras helt av att SJ inte längre kör pendeltågen i Stockholms län.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 181 MSEK (355), där det fjärde kvartalet var ovanligt starkt föregående år.

SJs långsiktiga strategi, med offensiva satsningar, fokus på att attrahera fler resenärer och sänkt kostnadsbas, har gett effekt med fortsatt resandeökning, nöjdare kunder och förbättrad punktlighet.

- Intäkterna från vår egentrafik ökade, och vi har stora framgångar i avtalstrafiken när det gäller exempelvis regional- och pendeltågstrafiken för Västtrafik, säger SJs vd Crister Fritzson.

Under 2017 har SJs punktlighet förbättrats och den sammantagna punktligheten för SJs lång- och medeldistanståg ökade till 90 procent (88). Punktligheten för SJs långdistanståg förbättrades till 82 procent (81) och medeldistanstågen ökade till 92 procent (90). Även kortdistanstågen nådde högre en punktlighet på 93 procent (92) under 2017.

Den förbättrade punktligheten tillsammans med en rad kundförbättringar som utvecklats i samverkan med våra kunder bidrog till att SJs Nöjd kundindex höjdes till 72 (70).

- Det är väldigt positivt att allt fler resenärer väljer tåget och SJ. Den fortsatt stora efterfrågan möter vi på SJ med attraktiva erbjudanden och ännu bättre möjligheter att planera och boka sin resa digitalt. Från och med hösten 2018 börjar vi rulla ut våra ombyggda och moderniserade X 2000-tåg och några år senare tas våra helt nya snabbtåg i trafik, säger Crister Fritzson.

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 087 MSEK (2 533)
 • Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (335)
 • Kvartalets resultat uppgick till 135 MSEK (255)

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 780 MSEK (9 336)
 • Rörelseresultatet uppgick till 666 MSEK (837)
 • Årets resultat uppgick till 523 MSEK (650)
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till -0,10 ggr (0,0)
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 16,4 procent (20,0)
 • Sjukfrånvaron sjönk till 5,4 procent (6,6)
 • Nöjd Kundindex, NKI, uppgick till 72 (70)
 • Sammantagen punktlighet för SJs lång- och medeldistanståg ökade till 90 procent (88)

Se SJs vd Crister Fritzson presentera resultatet genom inspelningen av dagens pressträff

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 284 stationer.

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

Relaterat material