Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre framförhållning i lokförarnas schemaläggning

Med ändrade resmönster och regleringar med anledning av den pågående pandemin har planeringen av tågtrafiken fått göras med ovanligt kort framförhållning. Det har lett till kort framförhållning och sena ändringar även för tågpersonalens tjänstgöringsscheman, och skyddsorganisationen har betraktat det som ett arbetsmiljöproblem. Nu kan SJ tillsammans med skyddsorganisationen redovisa genomförda och planerade åtgärder.

En konsekvens av pandemin är att resmönstren har förändrats vilket gör det svårt för SJ att förutse när kunderna vill resa. Det påverkar möjligheten till god framförhållning då SJ vill anpassa utbudet av platser till marknadens behov. Anpassning sker då ibland med mycket kort framförhållning vilket i sin tur påverkar framförhållningen och strukturen i schemaläggningen av medarbetare.

- Vi delar fullt ut skyddsombudens och arbetstagarorganisationernas uppfattning om att schemaläggningen inte har varit tillfredsställande under en längre period. Vi jobbar sedan en tid tillbaka nära varandra för att komma tillrätta med problemen. Vi har gemensamt tagit fram en handlingsplan med ett antal åtgärder. Det gör att vi nu kan lägga ut scheman med mer normal framförhållning. Dessutom har ett intensivt arbete gjorts för att se över och förändra arbetspass som upplevts som för långa. Det har också gjorts förändringar som innebär att det är lättare att få ledigheter beviljade, säger Anders Holmsten, chef Trafik och ansvarig för SJs lokförare.

Situationen kommer nu successivt att förbättras, och löpande utvärderingar och uppföljningar kommer att göras av SJ och skyddsorganisationen.

- Vi tycker det är bra att SJ delar vår uppfattning om att vi behöver komma tillrätta med problem som uppstått kring schemaläggningen. Därför har vi nu tagit tillbaka den tidigare lagda 6.6 Arbetsmiljöanmälan och ser fram emot att få vara delaktiga i handlingsplanen och försöka hitta de lösningar som behövs för att skapa stabilare scheman, säger Annika Laursen, Huvudskyddsombud SJ AB. 

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.