Följ SJ

​Administrerende direktør for Svenska Jernvägar (SJ), Crister Fritzson, nyvalgt leder i den europeiske jernbaneorganisasjonen CER

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 10:59 CEST

SJs administrerende direktør Crister Fritzson, som også er formann i BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna, er som første skandinav valgt til leder for CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies.

CER er den viktigste samarbeidsorganisasjonen for europeiske jernbaneselskaper når det gjelder påvirkning av EUs institusjoner (EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Det europeiske råd). CER har cirka 70 medlemmer, både togoperatører, infrastrukturforvaltere og andre typer selskaper. Crister Fritzson er administrerende direktør og konsernsjef for Sveriges største togoperatør innen persontrafikk, SJ AB, og nå også leder for CER i de kommende to årene.

- Det føles som en stor tillitserklæring å få mulighet til å lede CER. Jernbanebransjen har en viktig rolle å spille i utviklingen av fremtidens Europa, som en vekstmotor for bærekraftige transportløsninger, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Bransjen er og kommer fortsatt til å være en nøkkelspiller på arbeidsmarkedet. Jeg kommer til å jobbe tett på alle medlemsorganisasjonene og medarbeiderne våre i Brussel, ikke minst for å styrke hele bransjen i Europa. Det er mange oppgaver å ta tak i, og en av dem er implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke. Jeg kommer til å ha god nytte av våre svenske erfaringer med et avregulert jernbanemarked, der vi i dag driver i full konkurranse, sier Crister Fritzson.

Mer informasjon om CER kan finnes på www.cer.be

Kontakt SJs presseservice på +46-10 751 51 84

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.