Gå direkt till innehåll
SJ konstaterar att utredningens förslag om att inrätta en ny, statligt driven försäljningskanal med obligatoriskt utbud av all trafik genom att skilja av SJs försäljningskanaler, skulle tvinga SJ till namnbyte.
SJ konstaterar att utredningens förslag om att inrätta en ny, statligt driven försäljningskanal med obligatoriskt utbud av all trafik genom att skilja av SJs försäljningskanaler, skulle tvinga SJ till namnbyte.

Nyhet -

Utredningsförslag kan tvinga SJ till namnbyte (SOU 2020:25)

SJ ser positivt på förslagen kopplade till att skapa en digital infrastruktur som binder ihop olika aktörers befintliga system, men övriga förslag kan ifrågasättas på goda grunder. Förslaget om att avskilja SJ försäljningskanaler slår sönder SJs fundamentala verksamhetsprocesser och straffar innovation och utveckling. En ytterligare mycket kostsam konsekvens är att SJ tvingas byta namn och investera i ett nytt varumärke.

Synpunkterna som lämnas i detta yttrande för SOU 2020:25 följer i huvudsak betänkandets struktur, med hänvisning till de tre övergripande områden som omfattas av utredningens förslag:

1. En digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik

2. En nationell åtkomstpunkt för mobilitetstjänster och tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikens biljetter

3. En konkurrensneutral försäljningskanal för kollektivtrafikens biljetter

Förslagen kopplade till att skapa en digital infrastruktur som binder ihop olika aktörers befintliga system är den mest betydande leveransen från utredningen. Ett genomförande av dessa förslag skulle bl.a. underlätta för resor mellan olika regionala trafiksystem. Sammantaget skulle detta kunna leda till en ökad andel kollektiva resor och därmed också bidra till att uppfylla de klimatpolitiska målen.

Utredarens förslag om att skapa en nationell åtkomstpunkt för mobilitetstjänster tar inte tillräcklig hänsyn till vilken data som redan finns tillgänglig samt att EU inom en snar framtid kommer att ställa kompletterande krav på medlemsländerna. SJ ifrågasätter behovet av ytterligare nationell lagstiftning på detta område som föregår kommande EU-krav.

Utredningens förslag om en statlig konkurrensneutral försäljningskanal är problematiska och saknar analys och konsekvensbeskrivningar. Trots att en konkurrensneutral försäljningskanal bara sägs få begränsad effekt på resandet och därmed på de klimatpolitiska målen, presenteras svagt underbyggda förslag om hur en statlig försäljningskanal skulle kunna etableras och marknadsföras. 

  • Ett av utredningens argument är att en neutral försäljningskanal ger icke-diskriminerande tillgång till data om kunderna och deras beteenden. För SJ är det inte alls självklart varför exempelvis ett tågbolag som ägs av norska staten eller den kinesiska statens Hong Kong-administration utan vidare ska få ta del av kunskaper om SJs och andra operatörers kunder, t.ex. rörelsemönster, arbetspendling och andra resebeteenden. 
  • Att inrätta en ny, statligt driven försäljningskanal med obligatoriskt utbud av all trafik, och att dessutom göra det genom att skilja av SJs försäljningskanaler, skulle givetvis få mycket långtgående påverkan på SJ. Försäljningskanalerna är ryggraden i SJs viktigaste processer. Att avhända SJ rådigheten över allt detta skulle slå sönder företaget och vara ett fundamentalt ingrepp i verksamheten. 
  • I en situation där SJ har blivit av med sina digitala försäljningskanaler, inklusive namn och varumärke (namnet sj.se föreslås behållas även med ny huvudman), bedömer SJ att SJ tvingas byta namn och investera i ett nytt varumärke. Det kan uttryckas i praktiska och fysiska konsekvenser för fordon, lounger, butiker, kontorslokaler, åkstationer, uniformer osv., liksom åtminstone dubblerade kostnader för marknadsföring jämfört med i dag under flera år framöver.
  • Utredningen tar inte heller i beaktande att EU skulle kunna rikta invändningar emot att ett av medlemsländerna reglerar en tidigare öppen och konkurrensutsatt marknad och snedvrider denna med statliga subventioner och stöd. Det som utredningen beskriver som ett undanröjande av ett inträdeshinder, kommer i själva verket riskera att skapa en tvångströja för hela branschen

Läs SJs yttrande i sin helhet i bifogat dokument.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.