Följ SJ

SJs vd: Regeringens järnvägssatsning bra för resenärerna

Nyhet   •   Aug 29, 2012 13:44 CEST

Regeringen satsar 35 miljarder till nyinvesteringar och 20 miljarder på underhåll av järnvägen. Det avslöjade alliansens partiledare ombord på ett SJ-tåg mellan Stockholm och Linköping.

SJ:s vd Jan Olson välkomnar satsningen:

– Järnvägssatsningen är bra för resenärerna. 20 miljarder i extra tillskott på underhåll i befintlig anläggning innebär ett mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet. De blir till stor nytta, inte minst i storstadsregionerna där vi har Sveriges stora och samhällsekonomiskt viktiga pendlingstrafiken. Jag bedömer att den här satsningen dels stärker våra regionala arbetsmarknader och konkurrenskraften, dels förbättrar miljö genom att fler kan pendla och resa med det miljövänliga alternativet – tåg, säger SJ:s VD Jan Olson.

35 miljarder till investeringar

Alliansens partiledare säger att regeringen vill bygga Ostlänken. Den ska i så fall möjliggöra snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. Regeringen vill också bygga dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. Den föreslagna satsningen möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Dessutom säger regeringen att kommunikationerna förbättras mellan Stockholm–Skavsta samt Göteborg–Landvetter. Totalt innebär uppgår dessa investeringar till 35 miljarder kronor.

20 miljarder till underhåll

För ökad tillförlitlighet och kapacitet i järnvägsnätet föreslås också en satsning för att rusta upp standarden i det befintliga nätet. Den tillfälliga satsningen på 3,6 miljarder under 2012-2013, utöver budget, permanentas, det vill säga drygt 1,8 miljarder per år. Det innebär 20 miljarder kronor för planeringsperioden 2014-2025, eller 30 procent, mer drift och underhållsåtgärder än tidigare.

Sammantaget 55 miljarder

Sammantaget uppgår satsningarna på Ostlänken, Göteborg-Borås samt drift och underhåll till 55 miljarder kronor. Och enligt regeringen så förhandlar man nu om ytterligare satsningar på det svenska väg- och järnvägsnätet vilka ska presenteras i samband med budgetpropositionen den 20 september samt infrastrukturpropositionen senare i höst.

Föreslagna järnvägssatsningar:

Ostlänken                                                                  30 miljarder kronor

Göteborg – Borås                                                   5 miljarder kronor

Ökade drift- och underhållsåtgärder              20 miljarder kronor

 För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 51 84