Följ SJ

SJs syn på tågtrafiken på Västkustbanan

Nyhet   •   Feb 24, 2012 14:14 CET

SJ har beslutat att från och med den 10 april upphöra med trafik på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö.

SJs VD Jan Forsberg gör bedömningen att det idag är omöjligt för en kommersiell aktör, i  konkurrens med det stora utbudet av tågtrafik få lönsamhet i verksamheten på Västkustbanan.

SJ utvärderar olika alternativ inför framtiden. Vi eftersträvar en bättre balans mellan upphandlad och kommersiell trafik så att utbudet blir anpassat till efterfrågan.

Det kan innebära att SJ väljer att återinföra trafik med snabbtåg på Västkustbanan när så är möjligt.

Från och med den 1 januari 2012 är all kollektivtrafik avreglerad. Det innebär att när de nuvarande trafikavtalen går ut så bör berörda parter komma överens så att såväl det regionala behovet av exempelvis pendlingsmöjligheter kombineras med behovet av mer långväga trafik.