Gå direkt till innehåll

Nyhet -

SJs prissystem gynnar resenärerna, SJ och miljön

Färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att priserna på tågbiljetter ökar långsammare än konsumentpriserna som helhet. Under perioden 2005-2012 ökade priserna på tågbiljetter med 4 procent samtidigt som konsumentpriserna totalt ökade med 12 procent.

Under 2005 fick SJs rörliga prissystem full effekt och i dag har SJ fem miljoner fler resenärer än då. SJ arbetar kontinuerligt vidare med attraktiva biljettpriser och under 2013 släpps 100 000 fler lågprisbiljetter jämfört med 2012. SJs lågpriskalender har utökats ytterligare och visar i realtid de billigaste tågresorna på de mest populära sträckorna.

Genomsnittspriset på SJs rörliga biljetter har sjunkit med en krona de senaste tre åren, 2012 var snittpriset 271 kronor jämfört med 272 kronor 2010. Priset sjönk mest på sträckan Stockholm Malmö, från 450 till 400 kronor.

– SJs rörliga prissystem är bra för resenärerna, för SJ och för miljön. Priserna styrs av efterfrågan och beläggning och ju tidigare kunderna bokar sina resor, desto större är chansen att hitta billiga biljetter. Tack vare prissystemet har SJ lyckats fylla tågen och bidragit till att priserna på tågbiljetter har ökat långsammare än inflationen. I dag har vi fem miljoner fler resor än vi hade 2005 och under samma period har SCB:s tågprisindex ökat långsammare än konsumentpriserna totalt. Miljön är den största vinnaren när alltfler väljer tåget, berättar Crister Fritzson.

SJ arbetar brett för att fånga upp kundernas synpunkter, frågor och önskemål. Detta görs genom NRI, Nöjd Resenär Index, NRI, där 30 000 resenärer svarar på frågor om hur de upplever SJs leverans. Även SJ Prios närmare 1 miljon medlemmar ger sin syn på SJ liksom olika fokusgrupper.

– Ibland uppstår det bieffekter i prissystemet som kan uppfattas som egendomliga.  Eftersom vissa sträckor består av delmarkander kan exempelvis en kortare resa bli dyrare än en längre. Likaså kan en 1 klass-biljett bli billigare än en 2 klass-biljett. Vi arbetar kontinuerligt med att slipa bort sådana ojämnheter i systemet och under året sätter vi ett nytt stödsystem i drift som kommer att göra prissystemet mera följsamt.

För ytterligare information kontakta SJs pressavdelning på: 010-751 51 84


Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00