Gå direkt till innehåll

Nyhet -

SJ och Trafikverket samarbetar för att förbättra järnvägens kvalitet

SJ och Trafikverket har inlett ett samarbete tillsammans med övriga järnvägsföretag för att förbättra kvaliteten på järnvägen.

Några av åtgärderna är att införa en hjulskadegrupp för att förhindra skador, utarbeta gemensamma planer vid trafikstörningar och utveckla en mera exakt trafikinformation.

Tillsammans med Trafikverket gör SJ en rad insatser för att förbättra kvaliteten i samarbetet inom branschen. Nyligen infördes på initiativ av trafikverket veckoavstämningsmöten där SJ, Green Cargo, Stockholmståg och trafikets egna entreprenörer går igenom vad som hänt under veckan och vad som kommer att ske kommande vecka. Målet är bland annat en gemensam mätmodell som visar tillgängligheten på järnvägen och hur lång tid det är stopp i trafiken vid trafikstörningar, med målet att öka tillgängligheten. Vid större vinterstörningar, när farbarheten på banan inte kan garanteras av Trafikverket så önskar operatörerna att  man stänger av banan. Ingen operatör vill utsätta sina resenärer för att vara ombord på tåg som inte kommer vidare.

I samarbete med SJ och Norrlandståg har Trafikverket startat en hjulskadegrupp med syftet att förhindra skador på hjul och räls. Målet är att hitta metoder för att minska antalet hjulskador, och se över vad SJ och Trafikverket kan göra för att minska skadeproblemen. Tågoperatör ska införa förbättrade tekniska kontroller, till exempel kan man genom detektorer se lösningar i olika materiaval.

DLC (Driftledningscentralen) i Stockholm ska ta fram störningsplaner för Stockholmsområdet, exempelvis vad som ska göras vid de tillfällen när tågtrafiken är förhindrad att  ankomma Stockholm Central. Planen ska innehålla riktlinjer för vilka alternativa stationer man kan använda, föreslagna färdvägar från Stockholms Central, exempelvis via tunnelbana, Stockholm Södra, som visar resenärerna var de ska hitta alternativa färdvägar vid sådana störningar, samt bedriva biljettsamverkan med SL.

En grupp för att förtydliga rutiner vid olycksplatser har bildats. Trafikverket har ansvaret för att skador och framkomlighet på infrastrukturen snabbt klargörs - till exempel vid påkörning. Förhoppningen är trafikstoppen ska bli betydligt kortare än idag.

En ny arbetsgrupp för att förbättra rutiner vid evakuering av fordon (när fordon blir stående på otillgängliga platser) ska leda till att trafikstoppen blir kortare än idag. Nuvarande tvåtimmarsregel som går ut på att man ska evakuera passagerarna på under två timmar och skapa lejd för ersättningsfordon eller hjälpfordon kan förhoppningsvis bli förkortad.

En förstärkt beredskap med en el- och en olycksplatsansvarig på plats vid Stockholms Central under rusningstid så att akuta fel kan åtgärdas snabbare.

SJ och Trafikverket samarbetar dessutom för att göra en mer precis trafikinformation. SJ skickar information till Trafikverket som de i sin tur publicerar på sina informationsskyltar. Målet är att bli tydligare och snabbare med relevant information till resenärerna.

Ämnen

Taggar


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00