Följ SJ

SilverRail Technologies, Inc. använder sin rätt att förvärva SJ AB: s andel av SilverRail Technologies AB

Nyhet   •   Jan 16, 2019 08:00 CET

SilverRail Technologies Inc, via sitt dotterbolag SilverRail Linkon AB, avser förvärva SJ ABs tjugofemprocentiga andel i SilverRail Technologies AB för att bli bolagets enda ägare.

SilverRail Technologies AB (tidigare Linkon AB) tillhandahåller mjukvarulösningar för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter, samt verktyg för ombordpersonal för järnvägs- och marktransporttjänster i Skandinavien. Det var tidigare ett helägt dotterbolag till SJ AB. Under 2014 förvärvade SilverRail Linkon AB sjuttiofem procent av aktierna i bolaget. Genom att använda ett alternativ i aktieägaravtalet har SilverRail Technologies Inc valt att bli ensamägare till bolaget.

- Det här är ett naturligt steg då SJ AB avyttrade det mesta av Linkon redan 2014. Ett försäljningssystem som används av stora delar av industrin ska inte ägas över tid av någon enskild järnvägsoperatör, säger SJs vd Crister Fritzson.

- SilverRail Technologies AB expanderar med en växande lokal och internationell kundbas. Det här steget mot full autonomi är därför både naturligt och välkommet, säger Sebastian Egedius, vd SilverRail Technologies AB.

Parterna arbetar tillsammans för att bestämma de finansiella aspekterna av affären.

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84 eller Anna Särner, CFO SilverRail Technologies AB: Anna.Sarner@silverrailtech.com