Gå direkt till innehåll
Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri

Nyhet -

Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri

Omtag Svensk Järnväg har i en ny rapport undersökt hur 20 stora industriföretag påverkas av transportproblem. Rapporten visar att vart fjärde företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktigt leder till fabriksnedläggningar.

En femtedel av godstransporterna i Sverige går på järnväg. För många industriföretag finns inga alternativ till tåget eftersom mängden gods, vikten, avståndet eller den mottagande kunden kräver järnvägstransport.

I rapporten Industribroms eller industrilyft? uppger en fjärdedel av de tillfrågade industriföretagen att de påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktiga hot mot framtida produktion. Därutöver påverkas vartannat industriföretag av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning.

Transportproblemen inverkar negativt på industrins investeringar, vilket särskilt gäller basindustrin som kan stå inför en drastisk investeringsbroms utan en satsning på upprustning och utbyggnad av järnvägen. Industrin står inför två scenarier beroende på om järnvägssystemets brister kvarstår eller åtgärdas. Gapet mellan dessa scenarier kan innebära en skillnad på 320 miljarder kronor i förädlingsvärde för industrin år 2050, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges BNP år 2050.

- För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem en förutsättning för internationell konkurrenskraft. Vi ser ett stort behov av att tillförlitligheten på järnvägen ökar, både för att företagen ska kunna leverera sina varor och för att kunna rekrytera rätt kompetens. Det är tydligt att många företag upplever förseningar på tågen som ett hinder för deras medarbetares pendlingsmöjligheter och möjligheten att attrahera ny arbetskraft, säger Monica Lingegård, vd SJ och ordförande i Tågföretagen.

- Denna rapport tillför ytterligare kunskap om konsekvenserna av bristerna i järnvägssystemet och vad det innebär för svensk industri. Järnvägen kan komma att bli en faktor som avgör om vår industriella sektor står inför ett stagnationsscenario eller ett tillväxtscenario med ett växande bidrag till samhällsekonomin. Tillväxtscenariot kräver att bristerna i järnvägssystemet åtgärdas skyndsamt, säger Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande i Tågföretagen.

Seminarium
Rapporten presenterades under ett seminarium den 29 maj där förutom rapportförfattaren, Lars Jagrén, även följande personer deltog för att kommentera slutsatserna i rapporten:

 • Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv
 • Per Amund Ruth, chef för produktionsplanering och logistik SSAB
 • Anna-Karin Larsdotter, Manager Transport Department Hitachi Energy
 • Erik Weiman, ordförande i Moderaternas grupp om infrastruktur
 • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot i Trafikutskottet samt trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna

Länk till webbsändning av seminariet

Länk till rapporten: Industribroms eller industrilyft?

Omtag Svensk Järnväg syftar till att aktualisera järnvägsfrågan i debatten och diskutera lösningar för ett bättre fungerande järnvägssystem som bidrar till Sveriges tillväxt, näringslivets konkurrenskraft och kompetensförsörjningen. SJ och Green Cargo står bakom Omtag Svensk Järnväg som drivs av Tågföretagen.

  Ämnen

  Kontakter

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  Presskontakt 010-751 51 84
  SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

  SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

  Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
  Peter Kraméus

  Peter Kraméus

  Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
  Marcus Fleetwood

  Marcus Fleetwood

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Lina Edström

  Lina Edström

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Trafikverkets pressjour

  Trafikverkets pressjour

  Presskontakt 0771-31 15 00
  Jernhusens huvudkontor växel

  Jernhusens huvudkontor växel

  Presskontakt 08-410 626 00

  SJ för Sverige framåt

  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
  Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.