Gå direkt till innehåll
Monica Lingegård, SJ, är ny ordförande för Tågföretagen

Nyhet -

Monica Lingegård, SJ, är ny ordförande för Tågföretagen

Monica Lingegård, vd och koncernchef för SJ, valdes till ny ordförande för Tågföretagen på årsmötet den 30 maj.

Några av de viktigaste frågorna som Monica Lingegård vill arbeta med som ny ordförande för Tågföretagen är att få ordning på Trafikverkets sena tidtabellsändringar, driva på för ökad kapacitet i det befintliga järnvägssystemet och tydliggöra tågets förmåga att bidra till Sveriges tillväxt.

De sena tidtabellsändringarna från Trafikverket drabbar resenärer, tågföretag och deras medarbetare samt beställare av godstransporter. Det är av yttersta betydelse att snarast få bukt med rådande krisläge och uppnå lagkravet om 18 veckors framförhållning, som gäller för leverans av tåglägen.

Ökad kapacitet

En viktig fråga är hur kapaciteten kan ökas i det befintliga järnvägsnätet. Det finns flera intressanta förslag, till exempel om längre tåg, men det handlar också om hur vi bäst investerar de medel som satsas på järnvägen årligen. Hur får vi ut den maximala nyttan av Trafikverkets banarbeten och investeringar i anläggningen?

En fungerande tågtrafik ökar tillväxten i Sverige

Tåget kan, som inget annat transportslag, transportera stora volymer gods och stora mängder passagerare på liten yta. Tåget gynnar på så sätt regionutvecklingen och kan dessutom lösa industrins transportbehov på ett klimatsmart sätt. Det är möjligheter som vi alla måste ta vara på, inte minst för Sveriges tillväxt och för miljöns skull.

Monica Lingegård tar över efter Ted Söderholm som lett Tågföretagens styrelse sedan 2020. Monica utsågs samtidigt som Tågföretagens representant i Almegas och Svenskt Näringslivs styrelser.

Ämnen

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.