Gå direkt till innehåll
Ersättning vid försening

Nyhet -

Ersättning vid försening

Från och med den 1 maj 2015 inför SJ ersättning vid försening enligt EU-standard. Avsikten är att ersättningen ska bli enklare att förstå och att kunden ska kunna få sin ersättning snabbare. Dagens värdebevis försvinner vilket innebär att all ersättning betalas ut i pengar.

85% av alla förseningar orsakas idag av sådant som inte SJ eller andra järnvägsföretag ansvarar för eller är följdförseningar, och de omfattas redan idag av EU-direktivet, och där sker ingen förändring.


I dag gäller olika ersättningsnivåer beroende på om SJ eller en annan part orsakat förseningen. Vem som har orsakat förseningen avgör fram till 30 april om kunden får ersättning kontant eller som värdebevis

Alltid kontant ersättning

Från 1 maj gäller samma nivåer oavsett vem som orsakat förseningen och SJ betalar alltid ut kontant ersättning istället för med värdebevis. För resenärer med SJs års- och månadskort höjs dessutom schablonvärdet på resorna. En annan nyhet är att den som reser på månadskort får ersättning efter 30 minuters försening, oavsett orsak.

SJs nya ersättning vid försening från 1 maj 2015

  • Vid 60 min försening ersätts 25 procent av biljettpriset
  • Vid 120 min försening ersätts 50 procent av biljettpriset

Ersättningen återbetalas kontant.

Förstärkt erbjudande för resenärer med månadskort*

För både års- och månadskort ökar även värdet med 50 procent av det beräknade biljettpriset som ligger till grund för ersättning.

  • Vid 30 min försening ersätts kunder med månadskort 25 procent oavsett orsak
  • Vid 60 min försening ersätts kunder med månadskort 50 procent oavsett orsak

*Detta gäller för resenärer som är anmälda till SJs tjänst för Samlad utbetalning.

Så ser dagens garanti ut till och med 30 april 2015

EU-nivå vid 60 min försening. Återbetalas kontant.

  • 25 procent återbetalning vid 60 min försening
  • 50 procent återbetalning vid 120 min försening

SJ-nivå vid 30 min försening då SJ orsakat förseningen. Återbetalas i SJ Värdebevis för köp av ny resa på SJs hemsida.(Under 2014 var 85 procent av förseningarna som uppstått på SJs tåg orsakade av andra faktorer)

  • 50 procent återbetalning vid 30 min försening (100% för kund med årskort/månadskort)
  • 100 procent återbetalning vid 60 min försening

Ansök och läs mer om restidsgarantin

Ansökan sker via formulär på SJs hemsida

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00