Gå direkt till innehåll
Allt fler resenärer på SJs tåg

Nyhet -

Allt fler resenärer på SJs tåg

Fler resenärer under andra kvartalet 2016 innebar att SJ-koncernens nettoomsättning ökade med tre procent till 2 333 MSEK (2 271). Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (225). SJ har fortsatt stort fokus på kundförbättringar och sänkta kostnadsnivåer.

Att resultatet blev lägre beror främst på en retroaktiv justering av avskrivningar som gjordes i april föregående år och påverkade resultatet för andra kvartalet 2015 positivt. Justeringen var kopplad till investeringen i nya X2000.

De senaste årens trend med att välja SJs tåg som resesätt håller i sig. Antalet resor med SJs tåg har totalt sett ökat med tre procent, jämfört med andra kvartalet föregående år. Den största ökningen under kvartalet var på linjen Gävle-Linköping där antalet tågresor ökade med 17 procent. Storstadslinjen Stockholm-Göteborg hade en fortsatt stark utveckling och ökade med tio procent, jämfört med andra kvartalet 2015. Även pendlarlinjen Stockholm-Uppsala hade en positiv utveckling och antalet tågresor ökade med nio procent.

– Att tågresandet ökar visar att vår satsning på attraktiva priser och kunderbjudanden ger effekt. Det är också glädjande att våra kunder är nöjda med att resa med oss. Ett bevis på detta är vårt Nöjd kundindex som blev 69 för andra kvartalet, jämfört med 64 samma period föregående år, säger SJs vd Crister Fritzson.
Punktligheten ökade trots nedrivna kontaktledningar, signalfel och obehöriga i spårområdet under kvartalet. För SJs fjärrtåg var punktligheten 84 procent (82) och för regionaltåg 90 procent (88).

– Vi gläds åt att resandetrenden och punktligheten pekar åt rätt håll, men har fortsatt stort fokus på kundförbättringar och sänkta kostnadsnivåer, säger SJs vd Crister Fritzson.

Utfall andra kvartalet 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 2 333 MSEK (2 271)
• Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (225)
• Kvartalets resultat uppgick till 143 MSEK (171)

Utfall perioden januari-juni 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 4 517 MSEK (4 495)
• Rörelseresultatet uppgick till 233 MSEK (330)
• Periodens resultat uppgick till 183 MSEK (252)

För ytterligare information:
SJs vd Crister Fritzson och ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs Presstjänst: 010-751 51 84.

Klicka här för att ladda ner kvartalsrapporten i PDF-form.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör
Simon Hermansson

Simon Hermansson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Karin Starkman Ahlstedt

Karin Starkman Ahlstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00