Följ SJ

Västernorrland i topp i miljöresande

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2012 09:01 CEST

Mer än sex av tio tillfrågade SJ-resenärer har valt bort bil och flyg för att ta tåget enbart för miljöns skull någon gång de senaste två åren. Västernorrland hamnar i topp.

– Ju fler som åker tåg med SJ, desto mindre påverkar vi miljön. En tågresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut mindre än 4 hekto koldioxid. Det innebär 15 000 gånger mindre miljöpåverkan än om man flyger, säger Elisabeth Lindgren, chef för marknad, kommunikation och försäljning på SJ.

SJ har i Miljöbarometern 2012, där 1 952 resenärer svarat på en webbenkät, bland annat ställt frågan ”Har du någon gång under de två senaste åren valt att resa med tåg i stället för bil/flyg enbar på grund av miljöskäl?”.

En klar majoritet av resenärerna svarar ja på den frågan. Enligt undersökningen är det vanligare att kvinnor väljer tåget av miljöskäl. Totalt har 65 procent av kvinnorna har valt tåget för miljön medan siffran är 59 procent för männen.

– Det är glädjande att fler och fler vill bidra till ett hållbart samhälle och därför väljer att resa med tåg och SJ, säger Elisabeth Lindgren. 

Av de tillfrågade resenärerna är det skåningar som valt tåget av miljöskäl i flest fall (71 procent har gjort det någon gång de senaste två åren), följt av västernorrlänningar (69 procent), hallänningar (67) samt gävleborgare och Uppsalabor (66). 

I mars utsågs SJ för andra året i rad som det starkaste gröna varumärket i undersökningen Sustainable Brands, där drygt 8 000 konsumenter svarade på frågor om miljö- och socialt ansvarstagande, inom persontransportbranschen för tåg-, buss och taxi.

– Hållbarhetsarbetet är en mycket viktig del av SJs arbete och varumärke. Det visar vi inte minst med vår årliga hållbarhetsredovisning som följer riktlinjerna för GRI, Global Reporting Initiative. Tidigare i år premiärkörde vi vårt nya snabbtåg, SJ 3000, där vi lagt ned ett stort arbete för att skapa det mest miljövänliga och energisnåla tåget i Sverige, säger Elisabeth Lindgren.

I SJs egna kundundersökningar är det också tydligt att miljöhänsyn är en viktig del i valet att resa med tåg.

För mera information, kontakta SJs Pressavdelning: 010-751 51 84.

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8 miljarder kronor.